- Realise the value of skill-driven networks.

Personalia

Thor Henning Hetland
eXOReaction profile
Chief technical officer (CTO)
Thor Henning Hetland ("Totto") er en av bransjens mest erfarne tekniske rådgivere innen planlegging, styring og gjennomføring av endringsprosesser for utvikling, arkitektur og metodeverk. Totto er styreleder for arkitektur-initiativet IASA, som jobber med å fremme IT-, applikasjons-, løsnings- og virksomhetsarkitektur. Totto er en anerkjent fagressurs og foredragsholder innenfor og utenfor Norges grenser, og blir av mange sett på som grunnleggeren av JavaZone. Han er spesialist innen MicroServices, SOA, governance, arkitektur, utviklingsmetoder og omgivelser, og har lang erfaring innen programvareutvikling med bruk av moderne metoder og verktøy.
Address not set
sirianna@exoreaction.com
Phone not set

Erfaring

2019 - until now

CTO og Sjefsutvikler

Quadim AS

Vue
java agent Solid 62%
cloud computing Craftsperson 100%
amazon web services (aws) Expert 77%
aws cloudwatch Solid 70%
maven 3 Craftsperson 90%
OpenAI API
nosql Craftsperson 90%
Fallacies of distributed computing Craftsperson 95%
Empathy Solid 55%
java Craftsperson 95%
prosjektledelse Craftsperson 90%
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Expert 75%
AWS ELB Craftsperson 90%
Xorcery
Communication Expert 89%
Nuxt
integrasjonsarkitektur Expert 85%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
emi Craftsperson 90%
Adaptability Expert 88%
jenkins Craftsperson 90%
Generative artificial intelligence

As Lead Developer of the Quadim competence platform, I was responsible for designing and implementing a state-of-the-art solution that helps users manage their personalized learning paths and collaborate effectively with others. I led a small team of developers, guiding them through agile methodologies while working closely with cross-functional stakeholders to ensure alignment with overall business goals. One key accomplishment during my tenure was successfully integrating AI algorithms into the platform to enhance user engagement and increase productivity.

2015 - until now

Prosjektleder, Systemarkitekt, Techlead

Opplysningen 1881 - Opplysningen ID

postgresql Expert 80%
microservices Craftsperson 100%
Vue
identity access management (iam) Craftsperson 90%
amazon web services (aws) Expert 77%
nexus Craftsperson 90%
maven 3 Craftsperson 90%
xml Solid 70%
nosql Craftsperson 90%
javascript Solid 60%
hazelcast Expert 80%
continuous delivery Craftsperson 100%
ansible Expert 83%
ratpack Apprentice 50%
linux Expert 80%
byggesystemer Craftsperson 90%
react Apprentice 50%
java Craftsperson 95%
netty Craftsperson 90%
whydah Craftsperson 97%
prosjektledelse Craftsperson 90%
sso Craftsperson 90%
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Expert 75%
AWS ELB Craftsperson 90%
github Craftsperson 90%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
Amazon Aurora Solid 70%
rest Craftsperson 90%
xpath Solid 70%
gson Solid 70%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
web services Craftsperson 90%
emi Craftsperson 90%
openldap Expert 80%
jsonpath Solid 70%
hystrix Expert 80%
constretto Craftsperson 90%
Software development manager Craftsperson 95%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
freemarker Expert 80%
Adaptability Expert 88%
Product management Expert 75%
jenkins Craftsperson 90%
angular Solid 70%
offshoring Expert 80%

Opplysningen vil styrke sitt produktspekter og tilstedeværelse på nettet ved å teste ut en tjeneste for felles digital identitet igjennom prosjektet Opplysningen ID. Første fase er utviklingen av en pilot id.opplysningen.no som de kan ta ut i markedet for å sjekke markedets respons med mål om å justere tjenesten i tråd med markedet inn mot en planlagt lansering i Q2/2016. Verdi for kunden: Prosjektet vil bli kjernekomponenten til Opplysningen sine digitale online tjenester og vil kunne utvides med mange verdiøkende tjenester i tiden fremover. I det senere året har Opplysningen 1881 konvergert alle deres IAM/SSO-løsninger til den omdøpte 1881 SSO-plattformen, og lagt den til sine IOS-apper, og har i dag over 150.000+ kunder på plattformen.

2020 - 2023

Sjefsutvikler

Entra ASA & Rebel U2 AS

produktutvikling Expert 85%
microservices Craftsperson 100%
Vue
amazon web services (aws) Expert 77%
aws cloudwatch Solid 70%
big data Expert 80%
continuous delivery Craftsperson 100%
amazon rds Craftsperson 90%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
whydah Craftsperson 97%
oauth Expert 80%
github Craftsperson 90%
Amazon Aurora Solid 70%
Nuxt
aws simple notification service (sns) Expert 80%
event sourcing Expert 80%
gson Solid 70%
aws simple queue services (sqs) Expert 84%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
jsonpath Solid 70%
apache lucene Craftsperson 94%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
Adaptability Expert 88%
application architecture Expert 85%
jenkins Craftsperson 90%
polyglot persistence Craftsperson 90%

Sentral i Entra og Rebel sin satsing på å lage et operativsystem for næringsbygg. Løsningen består av et stort sett med tjenester rettet mor bygningsadministrator, leietakere og sluttbrukere på næringsbyggene samt en IOT datapumpe som man kan abonere på observasjoner på fra SD annlegg og annen tilkoblet sensorikk på byggene.

2016 - 2019

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer, Mentor, Sparringspartner, Rådgiver.

PasientSky

ebxml Solid 60%
microservices Craftsperson 100%
predator credit management software Apprentice 50%
hazelcast Expert 80%
continuous delivery Craftsperson 100%
soap Expert 80%
ocr Solid 70%
openehr Solid 70%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
oauth Expert 80%
fest Solid 70%
github Craftsperson 90%
kubernetes Expert 80%
Atlassian Bamboo Solid 70%
rest Craftsperson 90%
ehealth Expert 80%
gson Solid 70%
cors Solid 70%
bisnode Solid 60%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
jsonpath Solid 70%
hystrix Expert 80%
constretto Craftsperson 90%
jackson Craftsperson 90%
docker Expert 80%
thinkehr Solid 70%
apire ocr Craftsperson 90%
Adaptability Expert 88%
Product management Expert 75%
application architecture Expert 85%
continuous deployment Craftsperson 100%

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt: Utviklet flere kjernemoduler i PasientSky sin platform, herunder kommunikasjonsmodul mot norske offentlige helseinstanser, topologi-modul for klinisk diagnose (ICPC2, CDC10 og SNOWMED), produktmodul (medisiner og reseptbelagte handelsvarer) m.m. Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer: Arkitektur og tekniske designvalg for helseplatformen til PasientSky. Viktige premisser er sikker håntering av pasientdata, samhandling med 3.part systemer bl.a. offentlige helseinstanser i Norge samt ytelse/skalering. Mentor: Bistand og erfaring i PasientSky sitt teknologibytte over til java, microservices og docker. Sikre god og økt produktivitet på utviklingsavdelingen. Beskrivelse: PasientSky bygger en helseplatform for helseaktører i hele verden med utgangspunkt i legers hverdag. Platformen har bl.a. moduler for samhandling (lege/pasient/andre), timebooking, regnskap/økonomi og elektronisk pasientjournal. Totto har ansvaret for å bygge java-arkitekturen og java-teamene i PasientSky, herunder bl.a. samhandlingsmodulen mot helse-Norge, OpenEHR pasientjournalen, FEST og topologier. Totto har også vært sentral i arbeidet med å bygge opp kubernetes platformen i PasientSky. Verdi for kunden: PasientSky eHelse platformen er hovedproduktet til PasientSky og dermed kritisk for at kunden skal lykkes.

2014 - 2017

Integrasjonsansvarlig&arkitekt

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) - Integration architect

microsoft biztalk Solid 70%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
cloud computing Craftsperson 100%
amazon web services (aws) Expert 77%
aws cloudwatch Solid 70%
xml Solid 70%
continuous delivery Craftsperson 100%
checkpoint ips Solid 60%
sap ecc Solid 60%
spaceman Solid 60%
programledelse Solid 70%
amazon rds Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Expert 75%
sap car Solid 60%
sap solution manager Solid 60%
sap ds Solid 60%
løsningsarkitektur Expert 80%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
information architecture Expert 80%
rest Craftsperson 90%
aws simple notification service (sns) Expert 80%
farmapro Solid 60%
system architecture Craftsperson 98%
gson Solid 70%
streaming architecture Solid 70%
apache activemq Solid 70%
jsonpath Solid 70%
sap hybris Apprentice 50%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
application architecture Expert 85%
jenkins Craftsperson 90%
offshoring Expert 80%
sap process integration (pi) Solid 60%
intrusion detection system (ids) Solid 70%
sap replenishment Solid 70%
intrusion prevention system (ips) Solid 70%

Som kundens Integrasjonsarkitekt har Totto ansvaret for å sikre at systemene snakker sammen samtidig som NMD oppgraderer og bytter ut de fleste kjernesystemene (herunder bl.a. lagersystemer (VRM, WMS), logistikk, ordresystemer (AOM, SAP, eHandler B2C og B2B), BI og datavarehus, POS-løsninger og FI/CO systemer. Han bistod også som prosjektstøtte på integrasjon i prosjektene SAP Reduces Scope, nytt B2C e-handelssystem, SOX compliance, SAP Extended Scope og ny POS-plattform for apotek. Verdi for kunden: Kunden fikk bistand til integrasjonsarbeid og problemløsning underveis i prosjektet. Totto var en sparringpartner for kunden og sikret at forretningen fungerte underveis i oppgradering og utskiftinger.

2015 - 2015

Systemeier

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) - POS distribution Platform - PDP

postgresql Expert 80%
microsoft biztalk Solid 70%
microservices Craftsperson 100%
java agent Solid 62%
data modelling Expert 80%
amazon web services (aws) Expert 77%
aws cloudwatch Solid 70%
noops Craftsperson 100%
configservice Craftsperson 100%
systemintegrasjon Expert 80%
spring mvc Solid 70%
java Craftsperson 95%
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Expert 75%
AWS ELB Craftsperson 90%
github Craftsperson 90%
suse linux enterprise Solid 60%
rest Craftsperson 90%
devops Craftsperson 90%
konfigurasjonsstyring Craftsperson 90%
aws simple notification service (sns) Expert 80%
sap Solid 60%
farmapro Solid 60%
kanban Craftsperson 90%
system architecture Craftsperson 98%
gson Solid 70%
aws simple queue services (sqs) Expert 84%
apache activemq Solid 70%
jsonpath Solid 70%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
docker Expert 80%
java-auto update (jau) Craftsperson 100%
Adaptability Expert 88%
Product management Expert 75%
application architecture Expert 85%
maven Craftsperson 90%

NMD ønsker å få tilgang til sanntidsdata fra FarmaPro for å få en oppdatering av nåsituasjonen på Vitusapotekene. Dagens løsning har høyere forvaltnings- og driftskostnader enn nødvendig, gir dårlig funksjonalitet og er sårbar for nedetid. En primær utfordring er betydelig manuell administrasjon av agenter som er installert hos apotekene. Prosjektet utvikler en automatisert løsning som henter ut forretningskritiske data i sanntid. I tillegg etableres automatisk provisjonering og logging av tjenestene. Løsningene bruker i stor grad Spring MVC og Jetty for å eksponere data via REST. Verdi for kunden: Løsningen sikrer at kunden full oversikt over lagerstatus og vareflyt i alle apotekene, som bl.a. muliggjør en effektiv og treffsikker kjøp på nett og hent i butikk selv når apotekene har desentralisert lager og sortimentsstyring. Løsningen har høyere oppetid, er mere stabil og koster markant mindre enn andre alternativer selv med sine 900 milliarder lagerstatus-verdier per år.

2013 - 2014

Arkitekt

Norsk Kennelklubb - Renewal of professional system portfolio

identity access management (iam) Craftsperson 90%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
cloud computing Craftsperson 100%
amazon web services (aws) Expert 77%
continuous delivery Craftsperson 100%
systemintegrasjon Expert 80%
amazon rds Craftsperson 90%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
whydah Craftsperson 97%
AWS ELB Craftsperson 90%
github Craftsperson 90%
solrcloud Expert 80%
java ee Expert 85%
infrastrukturarkitektur Expert 80%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
information architecture Expert 80%
informasjonssikkerhet Expert 80%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
neo4j Solid 60%
kanban Craftsperson 90%
system architecture Craftsperson 98%
gson Solid 70%
offentlige anskaffelser Solid 60%
jsonpath Solid 70%
Software development manager Craftsperson 95%
apache lucene Craftsperson 94%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
leverandørstrategi Craftsperson 90%
drillo-arkitektur Solid 67%
application architecture Expert 85%
polyglot persistence Craftsperson 90%

Kunden hadde behov for fornyelse av eksisterende fagsystemportefølje og prosjektet skulle hjelpe kunden med å gjennomføre endringer i arkitektur og teknologi benyttet. Justeringer i regelverk og nye tjenester ble dyrere å realisere, noe som gjorde at NKK slet med å levere de tjenestene som kennelene, hundeklubber og hundeeiere ønsket, og var avhengige av. Verdi for kunden: Hjalp kunden med å gjennomføre endringer i sin arkitektur og fant en løsning på NKKs utfordringer, uten å sprenge tid, kapasitet eller bunnlinjen.

2012 - 2012

Prosjektleder, Sjefsutvikler

Yenka AS - Mobile Social Trading Platform

produktutvikling Expert 85%
facebook Apprentice 50%
identity access management (iam) Craftsperson 90%
aws cloudwatch Solid 70%
phonegap Solid 70%
javascript Solid 60%
sencha touch Solid 60%
amazon rds Craftsperson 90%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
mobile løsninger Expert 82%
oauth Expert 80%
neo4j Solid 60%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
android Solid 60%
solr Expert 80%
Software development manager Craftsperson 95%
apache lucene Craftsperson 94%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
Product management Expert 75%
ios Apprentice 50%
continuous deployment Craftsperson 100%
jetty Expert 80%

Utvikling og utrulling av en mobil sosial handelsplatform (Android og IOS). Yenka var et oppstartsselskap som satset på å utvikle en sosial handelsapplikasjon for mobiltelefoner. Konsulenten hadde ansvaret for å få realisert denne platformen på kort tid med begrensede ressurser og til lave kostnader.

2011 - 2012

Løsningsarkitekt

Norsk Tillitsmann - NTM Leak System (Project-X)

produktutvikling Expert 85%
microservices Craftsperson 100%
swing Expert 80%
tcp/ip Expert 80%
protokolldesign Solid 70%
java Craftsperson 95%
sockets Expert 80%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
kryptografi Expert 80%
p2p Expert 80%
jsonpath Solid 70%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
Product management Expert 75%
offshoring Expert 80%

Produktutvikling av en ny kommunikasjonsløsning som skal sikre at varslere forblir anonyme. Det vil si at det ikke skal være mulig å spore avsender av epost eller at et varsel har blitt sendt. Varslere er personer som melder fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Som oftest henvender varsleren seg til styret i bedriften. Verdi for kunden: Produkt som kunden splittet ut for komersialisering i selskapet Libra Communication Technologies.

2010 - 2012

Rådgiver, Teknisk arkitekt

Retrade/ICS

produktutvikling Expert 85%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
amazon web services (aws) Expert 77%
qi4j Expert 80%
java Craftsperson 95%
ldap Expert 80%
teknisk arkitektur Craftsperson 90%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
event sourcing Expert 80%
Software development manager Craftsperson 95%
glassfish Expert 80%
apache lucene Craftsperson 94%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
drillo-arkitektur Solid 67%
application architecture Expert 85%
polyglot persistence Craftsperson 90%

Retrade er et system for avhending av overskuddsmateriell der offentlige og private selskaper i Norden kan selge sine brukte maskiner, kjøretøy og annet utstyr på auksjon. Retrade ønsket å ekspandere i markedet, og hadde behov for en skalerbar teknologiplattform.

2010 - 2012

Rådgiver, Prosjektleder, Utvikler

OBOS

as/400 Apprentice 50%
identity access management (iam) Craftsperson 90%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
javascript Solid 60%
systemintegrasjon Expert 80%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
infrastrukturarkitektur Expert 80%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
information architecture Expert 80%
informasjonssikkerhet Expert 80%
teknisk infrastruktur Craftsperson 90%
systemutvikling Craftsperson 90%
gson Solid 70%
ext js Expert 80%
jsonpath Solid 70%
kvalitetssikring Expert 80%
apache lucene Craftsperson 94%
application architecture Expert 85%
spring framework Expert 80%
jenkins Craftsperson 90%
angular Solid 70%

Totto bistod IT-avdelingen og de forskjellige forretningsenhetene til tydeliggjøring av forskjeller mellom begreper og definisjoner inn mot IT-systemene. Arbeidet hos OBOS var på tvers av flere pågående prosjekter og innebar bl.a.: • Bistand til IT-avdelingen ifm. fornyelse av støttesystemer, systemintegrasjoner og IAM • Prosjektleder for pågående prosjekter, samt rådgivning, arkitektur- og utvikleroppgaver • Prosjekt- og oppgavespesifiseringer, avklaringer og prioriteringer • Lead i arbeidet med å etablere tydelig IAM-løsning og tilhørende SSO-komponenter • Teknisk arkitektur og integrasjonsarkitektur på kundesiden • Arkitektur for brukerrettede tjenester og elektronisk samhandling Beskrivelse: OBOS’ utfordring var frustrasjon som følge av forskjeller mellom begreper og definisjoner inn mot IT-systemene (herunder inkompatible kundedefinisjoner). Prosjektet tok diskusjoner rundt system-messige målbilder og arkitekturer, etablering av tydelig Identity and Access Management (IAM) med tilhørende Single-Sign On-komponenter (SSO). Kunden hadde behov for å gjennomføre prioriteringer og prosjekt- og oppgavespesifiseringer både av kortsiktig og langsiktig art.

2011 - 2011

Sjefsarkitekt

NAF (Norges Automobil-Forbund)

microsoft biztalk Solid 70%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
virtualization Expert 80%
teknologistrategi Expert 85%
microsoft xql server Solid 70%
.net Solid 55%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
sharepoint Apprentice 50%
information architecture Expert 80%
informasjonssikkerhet Expert 80%
jsonpath Solid 70%
kvalitetssikring Expert 80%
bpmn Solid 70%
application architecture Expert 85%

Arbeidet hos NAF var en overordnet rolle på kundesiden på tvers av flere pågående prosjekter. Totto hadde ansvar for arkitekturvalg og utviklingsaktiviteter i prosjektene. Arbeid herunder inkluderte: • Oppfølging og teknisk bistand til flere parallelle prosjekter • Vurdering av ny teknologi, diskusjon og forankring rundt målarkitekturer og infrastrukturarkitektur • Ansvar for implementeringer av IT-systemer og integrasjonsarkitektur • Ansvar for oppfølging og bistand til prosjekter • Rettledning ifm. oppgavespesifiseringer og prioriteringer • Strategi- og teknologirådgiving Beskrivelse: NAF er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon, og arbeider innenfor samferdsel. NAF hadde behov for å se på sin overordnede IT-strategi og få forankring rundt målarkitekturer for de forskjellige virksomhetsområdene. De trengte teknisk bistand til flere parallelle prosjekter, og ønsket samtidig å få råd og hjelp til vurdering av ny teknologi. Verdi for kunden: Kunden fikk en uavhengig kvalitetssikring og bistand til IT-avdelingen. De fikk en grundig vurdering av muligheter og fikk bistand i planlegging av videre prosjekter.

2009 - 2010

Systemarktitekt

Telenor Norge AS - MOVE

virksomhetsarkitektur Expert 80%
java Craftsperson 95%
løsningsarkitektur Expert 80%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
teknisk infrastruktur Craftsperson 90%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
system architecture Craftsperson 98%
jsonpath Solid 70%
soa Craftsperson 90%
application architecture Expert 85%
offshoring Expert 80%
funksjonell arkitektur Expert 80%

Totto var sjefsarkitekt i Telenor ifm. utarbeidelse av ny virksomhetsarkitektur (med et budsjett i størrelsesordenen 0,5 - 1 mrd.), og rådgiver for konsernledelsen i prosessen med å ta frem ”Telenor 2.0”. Hans ansvarsområde bestod av: • Spesifikasjon og oppfølging av utviklingsoppgaver som ble gjort utenfor Alcatel plattformen og 3.parts API-ene til nytt mobilt bedriftsnett • Bistand med integrasjon, styring og konfigurasjon av tjenestene • Arkitektur for brukerrettede tjenester og tjenesteorientert arkitektur Beskrivelse: MOVE er Telenors største produktsatsing og fokuserer på å samle og erstatte alle typer talekommunikasjon for bedriftskunder. Telenor Service Gateway (TSG) er nøkkelkomponenten for integrasjon, styring og konfigurasjon av tjenestene, både fra Telenors egne applikasjoner og fra 3. parts applikasjoner. Verdi for kunden: Telenors oppgraderte virksomhetsarkitektur muliggjorde et nytt og oppdatert produkttilbud for deres bedriftskunder.

2010 - 2010

Kvalitetssikrer, Teknisk rådgiver

Nextgentel NGT - COPS

sparx enterprise architect Solid 60%
togaf Solid 70%
.net Solid 55%
bpmn Solid 70%
telemanagement forum's shared information data model (tmf sid) Apprentice 50%

Sparring og rådgivingsworkshops rundt Telecom arkitekturer og veivalg fremover for NGT.

2010 - 2010

Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer

Diakonsykehuset - InfoBank

produktutvikling Expert 85%
virtualization Expert 80%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
jms Craftsperson 90%
kryptografi Expert 80%
Software development manager Craftsperson 95%
appliance-pakketering Solid 70%
dips epj Solid 60%

Målsetningen er å bedre totalprosessen til pasienter ved å bidra til at bydelen kan påbegynne prosessen med å redusere antall ligge døgn så tidlig som mulig, sikre betydelig reduksjon av antall dager pasienter blir liggende på sykehuset etter at de er utskrevet og gi bydelen tidlig og presise beskjeder slik at bydelen kan planlegge og iverksette tiltak for mottak av pasienter etter sykehusopphold og stoppe tid og kostnadsdrivende tjenester til pasienten når denne ligger på sykehus. Verdi for kunden: Spare sykehuset tid og penger ved å øke kapasitet med frigjorte sengeplasser, redusere kostnader på liggedøgn siden egenkost er større enn bidrag. Spare kommunen tid og penger som kost pr dag pr liggedøgn etter karenstid, gi tid i kommunikasjon med tjenesteleverandører, gi reduserte kostnader i forbindelse med tjenesteleverandørers bomturer og reduserte kostnader i forbindelse med re-innleggelse (pasienter som ikke blir ferdig med sykehusoppholdet pga. svikt i muskelmasse og påførte sykdommer under liggedøgnene, sykehusinfeksjoner).

2008 - 2009

Rådgiver, Metor

DNB - Virak

virksomhetsarkitektur Expert 80%
forretningsarkitektur Solid 70%
togaf Solid 70%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
information architecture Expert 80%
qlm Solid 60%
bpmn Solid 70%
soa Craftsperson 90%
application architecture Expert 85%
funksjonell arkitektur Expert 80%

Totto var innleid som arkitekt med ansvar for virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering (SOA), i VIRAK-delen av LIFTprogrammet, og rapporterte direkte til konsernledelsen. Oppgaver inkluderte: • Oppfølging og teknisk bistand ifm. virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Strategi- og teknologirådgiving relatert til plattformer og prosesser Beskrivelse: Virak var DNBs storsatsing for å få løftet sin virksomhetsarkitektur. Prosjektets hensikt var å få økt forståelse og fremdrift på IT-området, herunder produktsammensetninger og –portefølje. Det ble gjennomført impact-analyser på strategiske hypoteser for sentrale valg ifm. teknologiplattformer og tilhørende prosesser og organisering. Verdi for kunden: Kunden fikk løftet sin virksomhetsarkitektur og fikk økt forståelse av mulighetsbilde innenfor sin teknologiske plattform.

2009 - 2009

Rådgiver

Exportfinans

microsoft biztalk Solid 70%
amazon web services (aws) Expert 77%
teknologistrategi Expert 85%
sharepoint Apprentice 50%
system architecture Craftsperson 98%
bpmn Solid 70%
ms office Solid 60%
leverandørstrategi Craftsperson 90%

Kvalitetssikring og analyser av mulige teknologier og systemmessige veivalg for Exportfinans de kommende 2-5 årene.

2007 - 2008

Nøkkelressurs, Java

Tandberg

c++ Solid 60%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
maven Craftsperson 90%

Totto ble hentet inn som nøkkelressurs på Java ifm. Tandbergs strategi om å ta i bruk Java-teknologi i videokonferanseproduktporteføljen. Beskrivelse: Bygge kompetanse på Java ifm. Tandbergs strategi om å ta i bruk Java-teknologi i videokonferanse-produktporteføljen.

2008 - 2008

Kvalitetssikrer

Colorline - Ny booking på Internett

information architecture Expert 80%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
openejb Expert 85%
kvalitetssikring Expert 80%
soa Craftsperson 90%
application architecture Expert 85%
funksjonell arkitektur Expert 80%

Totto var ansvarlig for strategier rundt versjonering og feilhåndtering på nye systemer for booking, hvor flere spesialtilpassede standardsystemer blir knyttet sammen med JCAPS-suiten. • Bistand ifm. tjenesteorientert arkitektur og brukerrettede tjenester • Kvalitetssikring av løsning og arbeid Beskrivelse: Prosjektet var Color Lines storsatsing for å bli best på cruise og transport, og omfattet bl.a. tiltak for å redusere releasetid, øke robusthet, forbedre skalerbarhet og ytelse, koordinering og kommunikasjon. Prosjektet var organisert med fire interne team, to utenlandske leverandører, ekstern driftsleverandør og Color Lines IT-avdeling.

2004 - 2008

Teknisk rådgiver, Teknisk arkitekt

Banetele - Virksomhetsportalsatsning

microservices Craftsperson 100%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
amazon web services (aws) Expert 77%
aws cloudwatch Solid 70%
zachman Solid 70%
forretningsarkitektur Solid 70%
continuous delivery Craftsperson 100%
amazon rds Craftsperson 90%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
prosjektledelse Craftsperson 90%
kravspesifikasjon Expert 80%
enterprise architect Craftsperson 90%
jboss application server Solid 70%
togaf Solid 70%
infrastrukturarkitektur Expert 80%
løsningsarkitektur Expert 80%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
rest Craftsperson 90%
scrum Craftsperson 90%
openesb Expert 80%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
system architecture Craftsperson 98%
gson Solid 70%
openejb Expert 85%
Continuous Integration (CI) Craftsperson 100%
jsonpath Solid 70%
Software development manager Craftsperson 95%
apache lucene Craftsperson 94%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
soa Craftsperson 90%
Product management Expert 75%
drillo-arkitektur Solid 67%
application architecture Expert 85%
spring framework Expert 80%
angular Solid 70%

Totto bistod BaneTele som teknisk rådgiver og arkitekt for Virksomhetsportalsatsningen, automatiseringsprosjektene og integrasjonsarbeidet med Bredbåndsalliansen. • Ansvarlig for utarbeidelse av arkitektur på virksomhetskritiske systemer • Utarbeidelse av virksomhetsarkitektur • Mentor i planlegging, utarbeidelse og implementering av virksomhetsarkitektur • Utarbeidelse av tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Kvalitetssikring av løsning og tilhørende krav Beskrivelse: Bredbåndsalliansen består av flere regionale bredbåndssatsinger som har bygget ut egen infrastruktur, som blant annet inkluderer jernbanefiberen langs det norske jernbanenettet, som eies av Ventelo Networks (tidligere BaneTele). Prosjektet dreiet seg om etablering av virksomhetsportal og automatiseringsprosjekter i BaneTele. Integrasjon mot Bredbåndsalliansen krevde oppdatering av arkitektur på virksomhetskritiske systemer, med høye krav til robusthet og feilhåndtering. Virksomhetsportalen benytter seg av SiteVision, som portal- og CMS-komponent, og benytter en Hub & Spoke SOA, Web Services og REST-arkitektur mot kjernesystemene i bedriften, implementert med OpenESB.

2007 - 2008

Virksomhetsarkitektur

Gjensidige Forsikring

j2ee Craftsperson 90%
virksomhetsarkitektur Expert 80%
java Craftsperson 95%
java ee Expert 85%
sikkerhetsarkitektur Expert 80%
information architecture Expert 80%
soa Craftsperson 90%
spring framework Expert 80%

Totto bistod Gjensidige med kompetansebygging og valg av virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for Gjensidige sin SOA-satsning. • Mentor i planlegging, utarbeidelse og implementering av virksomhetsarkitektur • Utarbeidelse av tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Strategi- og teknologirådgiving relatert til plattformer og prosesser Beskrivelse: Gjensidige har en omfattende applikasjonsportefølje, der de tyngste fagsystemene kjører på IBM Stormaskin. For å knytte legacysystemene sammen med mer moderne frontløsninger, hadde de behov for å etablerere et SOA-lag med gjenbrukbare tjenester og fornuftig granularitetsnivå. Som front benyttes Enonic CMS med single-page applikasjoner (Angular m.fl), som igjen skulle benytte SOA-tjenestene igjennom et moderne og fleksibelt web-lag.

2007 - 2007

Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer

Western Geco - Siman

event-driven architecture Solid 70%
big data Expert 80%
java Craftsperson 95%
drillo-arkitektur Solid 67%
seismikk Apprentice 50%

Prosjektet vi utførte var tilknyttet WesternGecos opplæringssenter i Oslo og hadde som hovedoppgave å gi bedre systemer for simulering som blir brukt til opplæring av ingeniører og operatører før de blir sendt ut i «felten».

2004 - 2006

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt

Owera - Owera Provisioning Platform

produktutvikling Expert 85%
javaspaces Expert 80%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
blitz javaspaces Solid 70%
provisjonering Craftsperson 100%
Software development manager Craftsperson 95%
drillo-arkitektur Solid 67%

Basert på Jini og JavaSpaces teknologi, er løsningen designet for å kunne styre millionvis av endeutstyr i de store markedene i USA og Kina.

2004 - 2005

Teknisk arkitekt, Sjefsutvikler

Telenor Mobil - BEST - Forhandlerportalen

java Craftsperson 95%
java ee Expert 85%
struts Solid 60%
scrum Craftsperson 90%

BEST prosjektet var utvikling av en ny selvbetjeningsportal for mobilabonnementer for Telenor Mobil sine forhandlere (applikasjonen Telenor Mobil sine forhandlere bruker for å bestille og endre på mobilabonnenter).

2004 - 2004

Kvalitetsikrer

Luftfartstilsynet - Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat

j2ee Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
java ee Expert 85%
teknisk arkitektur Craftsperson 90%
kvalitetssikring Expert 80%
application architecture Expert 85%

Implementering av prosjektet "Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat". Prosjektet eies av Luftfartstilsynet og leverandør av løsningen er Ergo Solutions.

2003 - 2004

Kvalitetssikrer

Statens landbruksforvaltning - NETT-SLF

java ee Expert 85%
.net Solid 55%

Totto var hentet inn for kvalitetssikringsoppdrag for Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte). Beskrivelse: Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte) består av en teknisk plattform (TP), en applikasjon for produksjonsstøtte (WESPA) og landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB). TietoEnator har utviklet applikasjonene, basert på bruk av Oracle, Java og XML. Driftstjenestene er kontrahert fra IBM.

2003 - 2004

Telenor Mobil - WAP portalen

Telenor Mobil - WAP portalen

volantis Solid 60%
weblogic Expert 80%
systemintegrasjon Expert 80%
java Craftsperson 95%
java ee Expert 85%
scrum Craftsperson 90%
sybase Solid 60%
Content management system (CMS) Expert 80%
escenic Solid 60%

Integrasjon mellom Volantis (device-spesifikk rending) og Escenic (publisering/portal) på en WebLogic plattform med Sybase som database. Arkitektur for segmentering, pull/push (MMS), integrasjon med kjernesystemer som COS og UMS, samt billing via WAP Billing gateway og WAP push gateway. Rammeverk for integrasjon av alle typer mobile tjenester.

2003 - 2003

Kvalitetssikrer

Altinn

xml Solid 70%
kravspesifikasjon Expert 80%
.net Solid 55%
xsd Solid 60%
xslt Solid 60%

Totto var hentet inn for å kvalitetssikre og verifisere gjenbruksaspekter i datastrukturene til Altinn-prosjektet. Verifikasjon av gjenbruksaspekter på datastrukturene i ALTINN prosjektet.

2002 - 2003

Teknisk arkitekt

Holtung - B2B løsning mot apotekene

windows Solid 60%
java Craftsperson 95%
ibm aix Solid 60%
teknisk arkitektur Craftsperson 90%
netthandel Expert 80%
intershop enfinity Craftsperson 90%

Kunden hadde behov for kraftig ytelsesforbedring i sin B2B-løsning mot apotekene. Løsningen var basert på Intershop Enfinity på en Windows-plattform.

2003 - 2003

Teknisk arkitekt, Utvikler

Benefit Networks

autodesk bim 360 glue Apprentice 50%
weblogic Expert 80%
iis Solid 60%
.net Solid 55%
websphere studio application developer (wsad) Apprentice 50%
bpmn Solid 70%
c# Apprentice 50%
visual studio Apprentice 50%
maven Craftsperson 90%

Arkitektur og utvikling i et integrasjonsprosjekt mellom beregningskomponenter implementert som COM komponenter og J2EE løsningen mot kundene ved å lage WebServices/.NET komponenter av beregningsmodellene som ble benytter i J2EE applikasjonene.

1998 - 1999

Løsningsarkitekt

Gjensidige NOR Finans - BillS

java servlet Expert 80%
java Craftsperson 95%
kravspesifikasjon Expert 80%
løsningsarkitektur Expert 80%
system architecture Craftsperson 98%

Kravspesifisering, analyse&design og arkitekt rundt utviklingen av et internett-basert system for bilfinansiering.

1999 - 1999

Kvalitetssikrer

Scandinavian Airline Systems - Flyvedlikehold

rup Expert 80%
uml Expert 80%
ejb Expert 80%

Kvalitetssikringsrolle i utviklingen av et nytt flyvedlikeholdsprosjekt.

1998 - 1999

Teknisk arkitekt, Systemutvikler, Mentor

Fellesdata AS - FD Kasse

produktutvikling Expert 85%
unix Expert 80%
rup Expert 80%
byggesystemer Craftsperson 90%
java Craftsperson 95%
prosjektledelse Craftsperson 90%
uml Expert 80%
ibm aix Solid 60%
ejb Expert 80%
application architecture Expert 85%
rmi Expert 80%

Planlegger, arkitekt mentor og utvikler i prosjekt for neste generasjons kassesystemer (FDFront og FDKjerne). UML, RUP, RMI, Swing, Enterprise Java Beans, prosjektplanlegging og ledelse.

1999 - 1999

Mentor

Ericsson - Java-basert IP telefon switch

clearcase Solid 60%
rup Expert 80%
java Craftsperson 95%
uml Expert 80%
ip telefoni Solid 70%
rmi Expert 80%

Mentor innen distribuert teknologi og Java i prosjekt rundt en telefonitjeneste-server for IP telefoni. Java, RMI.

1996 - 1998

Metodeansvarlig

EU - ESPRIT - IV Project EP 22065 - SUPREME

Dette prosjektet vil gi programvarestøtte for storskala business process management (BPM). Kommersielt tilgjengelig process management software (for eksempel arbeidsflyt) har vist seg å være svært effektiv i begrensede sammenhenger (f.eks. Forsikringskrav behandling, ordrebehandling osv...) der det er industrielt brukt i dag, men mangler grunnleggende evner til å håndtere svært omfattende virksomhetsprosesser, slik som de som finnes i produksjons- og prosessindustrien.

1998 - 1998

Metodeansvarlig

Alcatel Telecom - CCIS House

rup Expert 80%
kravspesifikasjon Expert 80%
uml Expert 80%

Prosjekt for felles metode og prosess for forsvarsprosjekter frem mot 2010.

1996 - 1998

Metodeansvarlig

EU - Esprit - Project 22084 - DISGIS

c++ Solid 60%
java Craftsperson 95%
corba Expert 85%

EU prosjekt for metode og prosessrammeverk for distribuerte GIS systemer. CORBA og Java/C++.

1998 - 1998

Senior utvikler

SYSDECO DIKAS - GIS

gis Solid 60%
unix Expert 80%
java Craftsperson 95%
corba Expert 85%

Java utvikler og mentor i prosjekt for fler-regions distribuerte GIS-systemer bygget på CORBA og Java.

Utdanning

1994 - 1996

NTNU

Sivilingeniør

Avdeling 4, Institutt for Datateknikk og Telematikk. Linje for Informasjon og kunnskapssystemer. Kandidatoppgave: MODS. A role - based Method for analysis and design of distributed object - oriented Systems.

1990 - 1993

Høgskolesenteret i Rogaland

Ingeniør

Ingeniør i Elektronikk og Databehandling, retning Informatikk. Kandidatoppgave: Revisjonsstan.

1988 - 1990

Befalskolen for Marinen

Befal

Teknisk bransje, Elektronikk/Våpen-linja.

Ekspertise

Rådgiver

29 Experiences | 15 Measurements | 11 Skills

produktutvikling Expert 85%
data modelling Expert 80%
nosql Craftsperson 90%
noops Craftsperson 100%
programledelse Solid 70%
java Craftsperson 95%
mobile løsninger Expert 82%
prosjektledelse Craftsperson 90%
netthandel Expert 80%
devops Craftsperson 90%
drillo-arkitektur Solid 67%

Systemarkitektur

29 Experiences | 6 Measurements | 4 Skills

java agent Solid 62%
java servlet Expert 80%
java Craftsperson 95%
corba Expert 85%

Cloud computing

12 Experiences | 18 Measurements | 9 Skills

cloud computing Craftsperson 100%
amazon web services (aws) Expert 77%
aws cloudwatch Solid 70%
amazon rds Craftsperson 90%
AWS ELB Craftsperson 90%
Amazon Aurora Solid 70%
aws simple notification service (sns) Expert 80%
aws simple queue services (sqs) Expert 84%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%

Systemintegrasjon

12 Experiences | 7 Measurements | 6 Skills

cloud computing Craftsperson 100%
systemintegrasjon Expert 80%
infrastrukturarkitektur Expert 80%
løsningsarkitektur Expert 80%
teknisk infrastruktur Craftsperson 90%
funksjonell arkitektur Expert 80%

Enterprise Architecture

29 Experiences | 28 Measurements | 21 Skills

j2ee Craftsperson 90%
event-driven architecture Solid 70%
identity access management (iam) Craftsperson 90%
forretningsarkitektur Solid 70%
systemintegrasjon Expert 80%
sparx enterprise architect Solid 60%
enterprise architect Craftsperson 90%
java ee Expert 85%
.net Solid 55%
teknisk arkitektur Craftsperson 90%
information architecture Expert 80%
openesb Expert 80%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
event sourcing Expert 80%
system architecture Craftsperson 98%
offentlige anskaffelser Solid 60%
openejb Expert 85%
streaming architecture Solid 70%
openldap Expert 80%
drillo-arkitektur Solid 67%
intrusion prevention system (ips) Solid 70%

Arbeidsgivere

2021 - fram til nå

Grunnlegger, eier og CTO

eXOReaction AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2019 - fram til nå

Grunnlegger, eier, principal konsulent og CTO

Sunstone Tech AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2015 - 2019

Principal Consultant

Capra Consulting AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2012 - 2015

Principal Consultant / Practice Lead Software Engineering

Altran Norge AS

Som Practice Lead for Software Engineering var Totto ansvarlig for å bygge opp Software Engineering avdelingen fra bunnen av til et slagkraftig team samtidig som han var sjefskonsulent ute hos kunder.

2012 - 2013

CTO

FreeCode AS

Sjefskonsulent og CTO i FreeCode.. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, sjefsutvikler, strategirådgiver. Fagansvarlig for FreeCode.

2008 - 2012

Sjefkonsulent

Webstep AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2000 - 2003

Sjefarkitekt e-handelsplatform, sjefsutvikler

WM - data Consulting (E - Line Group ASA / Tenpipes AS

Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Ansvarlig for arkitektur, utvikl ing, produksjon og vedlikehold av E - Line Group sin avanserte platform for elektronisk handel inkludert ordre og warehousesystemet fra Pulsen AB.. Fagansvarlig for Java faggruppe, med fokus på java i distribuerte systemer, J2EE (EJB), J2ME (MIDP), software arkit ektur, metode og sikkerhet. Verktøy inkluderte bl.a. Intershop Enfinity, Pulsen, Oracle, Cognos PowerPlay, Sonic MQ, Maven og JBoss.

1998 - 2002

Technical Manager and Lead Developer

Zero Mindset Ltd

SHE (Safety Health and Environment) Management Information Systems med verktøy som Swing/JGoodies, MySQL/Postgres/Oracle, Java WebStart, Tomcat/Apache og software factory teknikker.

1997 - 2000

Utvikler/seniorkonsulent

Numerica Taskon AS / Mogul.com

Fagansvarlig for Java og Distribuerte Systemer Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Java, RMI, EJB/J2EE, CORBA/DCOM, Jini, UML, Rational Unified Process, C++, UNIX, AIX og Smalltalk.

1993 - 1994

Software Process Engineer/Researcher

Fujitsu Ltd, Fujitsu Software Laboratories, Kawasaki, Japan

Software Maturement og Software Process. Prototyping av Software Process modeller (CMM hovedsaklig) under RASP (Regatta Automated Software Process) på UNIX systemer. Emacs, TCL og TK.

1992 - 1993

Utvikler, project controller

Statoil, Utbyggingdivisjonen

Planleggingssystemer og databasesystemer for kostnadskontroll. Zeepipe og Europipe. Prosjekt kontroll gruppen. Mye prosjektplanleging og oppfølging. DataEase, Paradox, Artemis, Lotus 1 - 2 - 3 og Microsoft Project.

Annen informasjon

Et knippe presentasjoner

Apr 09 Developers guide to server-side productivity and fun with Open Source, GoOpen Mar 09 Robust smidig utvikling - når resultater er viktigere enn religion, Software Feb 09 Service categorization and SOA patterns 911, Norstella Feb 09 Auto-Taxonomy and Categorization As A Service (ATaCAAS) Dec 08 SOA Readiness. Runtime containers Dec 08 SOA Readiness. Governance Intro Dec 08 SOA Readiness. Governing The Design Time Dec 08 SOA Readiness. Governing The Service Lifecycle Dec 08 SOA Readiness. Hva er en tjeneste, tjenesteunivers og tjenestemanifest Dec 08 SOA Readiness. Security Introduction Dec 08 SOA Readiness. Service Endpoints and services in the real world Dec 08 SOA Readiness. Tjenestekategorisering Oct 08 Fra Produktfokus til Tjeneste og Domenefokus Sep 08 Extending functionality in Enterprise Pojos (EDR, Qi4J, Neo4J) Sep 08 EDRMDS - a less is more approach to SOA Master Data Management, JavaZone 2008 Jun 08 OW SOA readiness Workshop May 08 Pimp My Service May 08 OW SOA simplified May 08 EDR and SOA Mastering Strategies - Workshop May 08 Datavarehusets plass i SOA - Workshop Apr 08 OW SOA intro Apr 08 ED&A Workshop Mar 08 Gjennomføring av Governance policies Mar 08 Hvilken governence strategi passer min organisasjon Feb 08 OW SOA Readiness 2 day workshop Feb 08 Søk i en SOA strategi Feb 08 BI i en SOA strategi Feb 08 MOM og EDA i en SOA strategi Dec 07 SOA Readyness, for ledere og sjefskonsulenter Nov 07 Smidig 2.0, Smidig 2007 Nov 07 Praktiska designmönster för implementering av SOA, Stockholm Oct 07 The 2007 Anti-Buzzword session, NTNU Oct 07 WebServices workshop Oct 07 SOA Workshop BI og enterprise søk i SOA, Stockholm Sep 07 Cost-efficient SOA deployment architectures with Solaris Zones and ZFS

Sun(Oracle) Java Champion

Sun Java Champion. Utnevnt som Sun Java Champion som en av nøkkelpersonene bak Java sin suksess i markedet.

Æresmedlem javaBin/JavaZone

Æresmedlem javaBin/JavaZone