- Realise the value of skill-driven networks.

Personalia

Thor Henning Hetland
eXOReaction profile
Chief technical officer (CTO)
Thor Henning Hetland ("Totto") er en av bransjens mest erfarne tekniske rådgivere innen planlegging, styring og gjennomføring av endringsprosesser for utvikling, arkitektur og metodeverk. Totto er styreleder for arkitektur-initiativet IASA, som jobber med å fremme IT-, applikasjons-, løsnings- og virksomhetsarkitektur. Totto er en anerkjent fagressurs og foredragsholder innenfor og utenfor Norges grenser, og blir av mange sett på som grunnleggeren av JavaZone. Han er spesialist innen MicroServices, SOA, governance, arkitektur, utviklingsmetoder og omgivelser, og har lang erfaring innen programvareutvikling med bruk av moderne metoder og verktøy.
Address not set
sirianna@exoreaction.com
Phone not set

Erfaring

2022 - until now

Coordinator/Advisor

CatalystOne - Build an HR Analytics Platform for the CatalystOne HR System

Pentesting - penetration testing
Snyk
Business intelligence
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
Human-centered AI (HCAI)
prosjektledelse
Drillo architecture
Risk Assessment
devops
Microservice Architecture (Microservices)
Renovate
Open Web Application Security Project (OWASP)
Vulnerabilities scanner
Microsoft Azure
java
Java development
HTTP
Xorcery
application architecture

Prosjektledelse og koordinering av eXOReaction sitt team som bygget kjerneteknologien til CatalystOne sin HR plattform. Nøkkelegenskaper med kjerneteknologien: Spørring av Sanntids Streamede Data: Benytter seg av banebrytende teknologi for å prosessere og spørre streamede, semistrukturerte data i sanntid. Denne kapasiteten sikrer øyeblikkelige analyser og innsikter, direkte påvirkende beslutningsprosesser ettersom hendelser utfolder seg. Dynamisk, Finmasket Tilgangskontroll: En først-i-sin-klasse implementering som tillater dynamiske tilgangskontrollpolitikker med en enestående granularitet—per felt, per bruker—innen samme spørring. Denne innovasjonen sikrer ikke bare sensitiv informasjon, men tilpasser også datavisninger for individuelle brukere, i tråd med både personvernreguleringer og brukerspesifikke databehov. Omfattende Analytiske Funksjoner: Fra avanserte aggregeringer til detaljerte histogrammer og tidsserieranalyser, tilbyr vår plattform et bredt utvalg av analytiske funksjoner. Disse verktøyene er designet for å fungere sømløst med sanntidsdata, og tilbyr både bredden og dybden av innsikter som kreves for å navigere i dagens datalandskap. Innfødt Støtte for Flerbrukermiljøer: I kjernen er vår løsning bygget for skalérbarhet og isolasjon, og innkvarterer flere leietakere uten å kompromittere ytelse eller sikkerhet. Dette aspektet er avgjørende for SaaS-leverandører og foretak som søker effektive dataanalyse løsninger som kan skalere med deres vekst. Denne konvergensen av funksjoner—hver innovativ på sin egen, men enestående når kombinert—markerer en ny æra innen dataanalyse.

2019 - until now

CTO og Sjefsutvikler

Quadim AS

Adaptability
Vector Database
Artificial Intelligence Application
noops
ChatGPT
Amazon CloudWatch
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
Risk Assessment
Curiosity
Vue
AWS ELB
whydah
Vector Embeddings
Empathy
Frontend Development
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
application architecture
Artificial intelligence (AI)
prosjektledelse
emi
OpenAI API
HTTP
amazon web services (aws)
integrasjonsarkitektur
Snyk
java agent
java
Social Coding
cloud computing
Langchain4j
Agile Software Development
Drillo architecture
Intelligent applications
Nuxt
nosql
maven 3
Microservice Architecture (Microservices)
Dependabot
Xorcery
Continuous Integration (CI)
Generative artificial intelligence - GenAI
Fallacies of distributed computing
Renovate
Prototyping
Java development
CoPilot
Large Language Model (LLM)
Vulnerabilities scanner
Communication
jenkins
Open Web Application Security Project (OWASP)
Convert API
Prompt engineering
Oracle Cloud
HTML
Retrieval augmented generation (RAG)
Artificial Intelligence Ethics and Governance

As Lead Developer of the Quadim competence platform, I was responsible for designing and implementing a state-of-the-art solution that helps users manage their personalized learning paths and collaborate effectively with others. I led a small team of developers, guiding them through agile methodologies while working closely with cross-functional stakeholders to ensure alignment with overall business goals. One key accomplishment during my tenure was successfully integrating AI algorithms into the platform to enhance user engagement and increase productivity.

2015 - until now

Prosjektleder, Systemarkitekt, Techlead

Opplysningen 1881 - Opplysningen ID

Drillo architecture
github
noops
HTTP
gson
constretto
Microservice Architecture (Microservices)
Detectify
whydah
nosql
Continuous Integration (CI)
jsonpath
Pentesting - penetration testing
emi
Frontend Development
Snyk
byggesystemer
javascript
Linux
amazon web services (aws)
xml
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
rest
Adaptability
postgresql
Amazon Aurora
sso
Software development manager
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
web services
hazelcast
maven 3
Vue
Vulnerabilities scanner
offshoring
xpath
ratpack
openldap
nexus
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Secure Coding
freemarker
prosjektledelse
Open Web Application Security Project (OWASP)
Risk Assessment
Java development
react
jenkins
Domain Driven Security
identity access management (iam)
Renovate
angular
continuous delivery
ansible
Product management
sikkerhetsarkitektur
Dependabot
hystrix
AWS ELB
netty
java

Opplysningen vil styrke sitt produktspekter og tilstedeværelse på nettet ved å teste ut en tjeneste for felles digital identitet igjennom prosjektet Opplysningen ID. Første fase er utviklingen av en pilot id.opplysningen.no som de kan ta ut i markedet for å sjekke markedets respons med mål om å justere tjenesten i tråd med markedet inn mot en planlagt lansering i Q2/2016. Verdi for kunden: Prosjektet vil bli kjernekomponenten til Opplysningen sine digitale online tjenester og vil kunne utvides med mange verdiøkende tjenester i tiden fremover. I det senere året har Opplysningen 1881 konvergert alle deres IAM/SSO-løsninger til den omdøpte 1881 SSO-plattformen, og lagt den til sine IOS-apper, og har i dag over 150.000+ kunder på plattformen.

2020 - 2023

Sjefsutvikler

Entra ASA & Rebel U2 AS

Drillo architecture
Social Coding
github
noops
HTTP
gson
constretto
Microservice Architecture (Microservices)
AWS Well-Architected
application architecture
whydah
Agile Software Development
Continuous Integration (CI)
jsonpath
Pentesting - penetration testing
Snyk
byggesystemer
aws simple notification service (sns)
amazon web services (aws)
aws simple queue services (sqs)
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
Adaptability
Amazon Aurora
oauth
amazon rds
Vue
Vulnerabilities scanner
apache lucene
big data
event sourcing
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Open Web Application Security Project (OWASP)
Risk Assessment
Java development
jenkins
produktutvikling
Renovate
polyglot persistence
Nuxt
continuous delivery
Dependabot
Amazon CloudWatch
java

Sentral i Entra og Rebel sin satsing på å lage et operativsystem for næringsbygg. Løsningen består av et stort sett med tjenester rettet mor bygningsadministrator, leietakere og sluttbrukere på næringsbyggene samt en IOT datapumpe som man kan abonere på observasjoner på fra SD annlegg og annen tilkoblet sensorikk på byggene.

2016 - 2019

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer, Mentor, Sparringspartner, Rådgiver.

PasientSky

Drillo architecture
ebxml
devops
github
soap
noops
HTTP
gson
constretto
Microservice Architecture (Microservices)
application architecture
Continuous Integration (CI)
jsonpath
apire ocr
Snyk
byggesystemer
cors
docker
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
rest
Adaptability
ehealth
continuous deployment
oauth
hazelcast
Vulnerabilities scanner
fest
Secure Coding
bisnode
openehr
Open Web Application Security Project (OWASP)
Risk Assessment
Java development
jackson
Atlassian Bamboo
thinkehr
ocr
continuous delivery
Product management
hystrix
predator credit management software
java
kubernetes

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt: Utviklet flere kjernemoduler i PasientSky sin platform, herunder kommunikasjonsmodul mot norske offentlige helseinstanser, topologi-modul for klinisk diagnose (ICPC2, CDC10 og SNOWMED), produktmodul (medisiner og reseptbelagte handelsvarer) m.m. Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer: Arkitektur og tekniske designvalg for helseplatformen til PasientSky. Viktige premisser er sikker håntering av pasientdata, samhandling med 3.part systemer bl.a. offentlige helseinstanser i Norge samt ytelse/skalering. Mentor: Bistand og erfaring i PasientSky sitt teknologibytte over til java, microservices og docker. Sikre god og økt produktivitet på utviklingsavdelingen. Beskrivelse: PasientSky bygger en helseplatform for helseaktører i hele verden med utgangspunkt i legers hverdag. Platformen har bl.a. moduler for samhandling (lege/pasient/andre), timebooking, regnskap/økonomi og elektronisk pasientjournal. Totto har ansvaret for å bygge java-arkitekturen og java-teamene i PasientSky, herunder bl.a. samhandlingsmodulen mot helse-Norge, OpenEHR pasientjournalen, FEST og topologier. Totto har også vært sentral i arbeidet med å bygge opp kubernetes platformen i PasientSky. Verdi for kunden: PasientSky eHelse platformen er hovedproduktet til PasientSky og dermed kritisk for at kunden skal lykkes.

2014 - 2017

Integrasjonsansvarlig&arkitekt

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) - Integration architect

intrusion prevention system (ips)
løsningsarkitektur
apache activemq
sap replenishment
farmapro
HTTP
gson
information architecture
constretto
virksomhetsarkitektur
application architecture
system architecture
jsonpath
Snyk
sap car
aws simple notification service (sns)
amazon web services (aws)
xml
rest
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
amazon rds
offshoring
programledelse
sap ds
microsoft biztalk
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
sap solution manager
Open Web Application Security Project (OWASP)
Risk Assessment
Java development
cloud computing
checkpoint ips
sap ecc
jenkins
sap hybris
intrusion detection system (ids)
continuous delivery
sap process integration (pi)
streaming architecture
sikkerhetsarkitektur
Amazon CloudWatch
java
spaceman

Som kundens Integrasjonsarkitekt har Totto ansvaret for å sikre at systemene snakker sammen samtidig som NMD oppgraderer og bytter ut de fleste kjernesystemene (herunder bl.a. lagersystemer (VRM, WMS), logistikk, ordresystemer (AOM, SAP, eHandler B2C og B2B), BI og datavarehus, POS-løsninger og FI/CO systemer. Han bistod også som prosjektstøtte på integrasjon i prosjektene SAP Reduces Scope, nytt B2C e-handelssystem, SOX compliance, SAP Extended Scope og ny POS-plattform for apotek. Verdi for kunden: Kunden fikk bistand til integrasjonsarbeid og problemløsning underveis i prosjektet. Totto var en sparringpartner for kunden og sikret at forretningen fungerte underveis i oppgradering og utskiftinger.

2015 - 2015

Systemeier

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) - POS distribution Platform - PDP

Social Coding
apache activemq
devops
farmapro
github
noops
HTTP
gson
Microservice Architecture (Microservices)
Detectify
application architecture
system architecture
Agile Software Development
jsonpath
Snyk
sap
java agent
docker
aws simple notification service (sns)
amazon web services (aws)
aws simple queue services (sqs)
rest
Adaptability
postgresql
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
kanban
data modelling
microsoft biztalk
konfigurasjonsstyring
suse linux enterprise
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
spring mvc
Open Web Application Security Project (OWASP)
Java development
configservice
systemintegrasjon
maven
Product management
Amazon CloudWatch
java-auto update (jau)
AWS ELB
java

NMD ønsker å få tilgang til sanntidsdata fra FarmaPro for å få en oppdatering av nåsituasjonen på Vitusapotekene. Dagens løsning har høyere forvaltnings- og driftskostnader enn nødvendig, gir dårlig funksjonalitet og er sårbar for nedetid. En primær utfordring er betydelig manuell administrasjon av agenter som er installert hos apotekene. Prosjektet utvikler en automatisert løsning som henter ut forretningskritiske data i sanntid. I tillegg etableres automatisk provisjonering og logging av tjenestene. Løsningene bruker i stor grad Spring MVC og Jetty for å eksponere data via REST. Verdi for kunden: Løsningen sikrer at kunden full oversikt over lagerstatus og vareflyt i alle apotekene, som bl.a. muliggjør en effektiv og treffsikker kjøp på nett og hent i butikk selv når apotekene har desentralisert lager og sortimentsstyring. Løsningen har høyere oppetid, er mere stabil og koster markant mindre enn andre alternativer selv med sine 900 milliarder lagerstatus-verdier per år.

2013 - 2014

Arkitekt

Norsk Kennelklubb - Renewal of professional system portfolio

Drillo architecture
Social Coding
github
infrastrukturarkitektur
HTTP
gson
information architecture
virksomhetsarkitektur
Microservice Architecture (Microservices)
Detectify
application architecture
whydah
system architecture
Agile Software Development
jsonpath
Frontend Development
Snyk
byggesystemer
amazon web services (aws)
Software development manager
amazon rds
offentlige anskaffelser
kanban
apache lucene
leverandørstrategi
java ee
integrasjonsarkitektur
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Open Web Application Security Project (OWASP)
Java development
cloud computing
neo4j
identity access management (iam)
polyglot persistence
continuous delivery
systemintegrasjon
informasjonssikkerhet
sikkerhetsarkitektur
AWS ELB
solrcloud
java
HTML

Kunden hadde behov for fornyelse av eksisterende fagsystemportefølje og prosjektet skulle hjelpe kunden med å gjennomføre endringer i arkitektur og teknologi benyttet. Justeringer i regelverk og nye tjenester ble dyrere å realisere, noe som gjorde at NKK slet med å levere de tjenestene som kennelene, hundeklubber og hundeeiere ønsket, og var avhengige av. Verdi for kunden: Hjalp kunden med å gjennomføre endringer i sin arkitektur og fant en løsning på NKKs utfordringer, uten å sprenge tid, kapasitet eller bunnlinjen.

2012 - 2012

Prosjektleder, Sjefsutvikler

Yenka AS - Mobile Social Trading Platform

HTTP
jetty
Prototyping
Agile Software Development
Continuous Integration (CI)
Frontend Development
byggesystemer
javascript
continuous deployment
Software development manager
oauth
amazon rds
android
apache lucene
sencha touch
ios
phonegap
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Java development
neo4j
solr
mobile løsninger
facebook
produktutvikling
identity access management (iam)
Product management
Amazon CloudWatch
java
HTML

Utvikling og utrulling av en mobil sosial handelsplatform (Android og IOS). Yenka var et oppstartsselskap som satset på å utvikle en sosial handelsapplikasjon for mobiltelefoner. Konsulenten hadde ansvaret for å få realisert denne platformen på kort tid med begrensede ressurser og til lave kostnader.

2011 - 2012

Løsningsarkitekt

Norsk Tillitsmann - NTM Leak System (Project-X)

HTTP
Microservice Architecture (Microservices)
jsonpath
tcp/ip
swing
p2p
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)
kryptografi
offshoring
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
protokolldesign
Secure Coding
Open Web Application Security Project (OWASP)
Java development
produktutvikling
sockets
Product management
sikkerhetsarkitektur
java

Produktutvikling av en ny kommunikasjonsløsning som skal sikre at varslere forblir anonyme. Det vil si at det ikke skal være mulig å spore avsender av epost eller at et varsel har blitt sendt. Varslere er personer som melder fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Som oftest henvender varsleren seg til styret i bedriften. Verdi for kunden: Produkt som kunden splittet ut for komersialisering i selskapet Libra Communication Technologies.

2010 - 2012

Rådgiver, Teknisk arkitekt

Retrade/ICS

Drillo architecture
Social Coding
HTTP
glassfish
virksomhetsarkitektur
application architecture
JavaServer Pages (JSP)
Pentesting - penetration testing
Frontend Development
amazon web services (aws)
Jakarta Faces, formerly Jakarta Server Faces and JavaServer Faces (JSF)
qi4j
Software development manager
apache lucene
event sourcing
integrasjonsarkitektur
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Java development
ldap
produktutvikling
polyglot persistence
java
teknisk arkitektur

Retrade er et system for avhending av overskuddsmateriell der offentlige og private selskaper i Norden kan selge sine brukte maskiner, kjøretøy og annet utstyr på auksjon. Retrade ønsket å ekspandere i markedet, og hadde behov for en skalerbar teknologiplattform.

2010 - 2012

Rådgiver, Prosjektleder, Utvikler

OBOS

devops
infrastrukturarkitektur
HTTP
gson
information architecture
virksomhetsarkitektur
Microservice Architecture (Microservices)
application architecture
as/400
JavaServer Pages (JSP)
jsonpath
kvalitetssikring
byggesystemer
javascript
spring framework
ext js
apache lucene
Open Web Application Security Project (OWASP)
Java development
jenkins
teknisk infrastruktur
identity access management (iam)
angular
systemintegrasjon
systemutvikling
informasjonssikkerhet
sikkerhetsarkitektur
java
HTML

Totto bistod IT-avdelingen og de forskjellige forretningsenhetene til tydeliggjøring av forskjeller mellom begreper og definisjoner inn mot IT-systemene. Arbeidet hos OBOS var på tvers av flere pågående prosjekter og innebar bl.a.: • Bistand til IT-avdelingen ifm. fornyelse av støttesystemer, systemintegrasjoner og IAM • Prosjektleder for pågående prosjekter, samt rådgivning, arkitektur- og utvikleroppgaver • Prosjekt- og oppgavespesifiseringer, avklaringer og prioriteringer • Lead i arbeidet med å etablere tydelig IAM-løsning og tilhørende SSO-komponenter • Teknisk arkitektur og integrasjonsarkitektur på kundesiden • Arkitektur for brukerrettede tjenester og elektronisk samhandling Beskrivelse: OBOS’ utfordring var frustrasjon som følge av forskjeller mellom begreper og definisjoner inn mot IT-systemene (herunder inkompatible kundedefinisjoner). Prosjektet tok diskusjoner rundt system-messige målbilder og arkitekturer, etablering av tydelig Identity and Access Management (IAM) med tilhørende Single-Sign On-komponenter (SSO). Kunden hadde behov for å gjennomføre prioriteringer og prosjekt- og oppgavespesifiseringer både av kortsiktig og langsiktig art.

2011 - 2011

Sjefsarkitekt

NAF (Norges Automobil-Forbund)

virtualization
information architecture
virksomhetsarkitektur
application architecture
jsonpath
kvalitetssikring
teknologistrategi
microsoft biztalk
bpmn
microsoft xql server
.net
informasjonssikkerhet
sikkerhetsarkitektur
Sharepoint

Arbeidet hos NAF var en overordnet rolle på kundesiden på tvers av flere pågående prosjekter. Totto hadde ansvar for arkitekturvalg og utviklingsaktiviteter i prosjektene. Arbeid herunder inkluderte: • Oppfølging og teknisk bistand til flere parallelle prosjekter • Vurdering av ny teknologi, diskusjon og forankring rundt målarkitekturer og infrastrukturarkitektur • Ansvar for implementeringer av IT-systemer og integrasjonsarkitektur • Ansvar for oppfølging og bistand til prosjekter • Rettledning ifm. oppgavespesifiseringer og prioriteringer • Strategi- og teknologirådgiving Beskrivelse: NAF er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon, og arbeider innenfor samferdsel. NAF hadde behov for å se på sin overordnede IT-strategi og få forankring rundt målarkitekturer for de forskjellige virksomhetsområdene. De trengte teknisk bistand til flere parallelle prosjekter, og ønsket samtidig å få råd og hjelp til vurdering av ny teknologi. Verdi for kunden: Kunden fikk en uavhengig kvalitetssikring og bistand til IT-avdelingen. De fikk en grundig vurdering av muligheter og fikk bistand i planlegging av videre prosjekter.

2009 - 2010

Systemarktitekt

Telenor Norge AS - MOVE

løsningsarkitektur
HTTP
virksomhetsarkitektur
application architecture
system architecture
JavaServer Pages (JSP)
jsonpath
offshoring
soa
integrasjonsarkitektur
Java development
teknisk infrastruktur
sikkerhetsarkitektur
funksjonell arkitektur
java

Totto var sjefsarkitekt i Telenor ifm. utarbeidelse av ny virksomhetsarkitektur (med et budsjett i størrelsesordenen 0,5 - 1 mrd.), og rådgiver for konsernledelsen i prosessen med å ta frem ”Telenor 2.0”. Hans ansvarsområde bestod av: • Spesifikasjon og oppfølging av utviklingsoppgaver som ble gjort utenfor Alcatel plattformen og 3.parts API-ene til nytt mobilt bedriftsnett • Bistand med integrasjon, styring og konfigurasjon av tjenestene • Arkitektur for brukerrettede tjenester og tjenesteorientert arkitektur Beskrivelse: MOVE er Telenors største produktsatsing og fokuserer på å samle og erstatte alle typer talekommunikasjon for bedriftskunder. Telenor Service Gateway (TSG) er nøkkelkomponenten for integrasjon, styring og konfigurasjon av tjenestene, både fra Telenors egne applikasjoner og fra 3. parts applikasjoner. Verdi for kunden: Telenors oppgraderte virksomhetsarkitektur muliggjorde et nytt og oppdatert produkttilbud for deres bedriftskunder.

2010 - 2010

Kvalitetssikrer, Teknisk rådgiver

Nextgentel NGT - COPS

togaf
sparx enterprise architect
bpmn
.net
telemanagement forum's shared information data model (tmf sid)

Sparring og rådgivingsworkshops rundt Telecom arkitekturer og veivalg fremover for NGT.

2010 - 2010

Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer

Diakonsykehuset - InfoBank

virtualization
HTTP
Agile Software Development
dips epj
appliance-pakketering
Frontend Development
byggesystemer
kryptografi
Software development manager
Java development
jms
produktutvikling
sikkerhetsarkitektur
java
HTML

Målsetningen er å bedre totalprosessen til pasienter ved å bidra til at bydelen kan påbegynne prosessen med å redusere antall ligge døgn så tidlig som mulig, sikre betydelig reduksjon av antall dager pasienter blir liggende på sykehuset etter at de er utskrevet og gi bydelen tidlig og presise beskjeder slik at bydelen kan planlegge og iverksette tiltak for mottak av pasienter etter sykehusopphold og stoppe tid og kostnadsdrivende tjenester til pasienten når denne ligger på sykehus. Verdi for kunden: Spare sykehuset tid og penger ved å øke kapasitet med frigjorte sengeplasser, redusere kostnader på liggedøgn siden egenkost er større enn bidrag. Spare kommunen tid og penger som kost pr dag pr liggedøgn etter karenstid, gi tid i kommunikasjon med tjenesteleverandører, gi reduserte kostnader i forbindelse med tjenesteleverandørers bomturer og reduserte kostnader i forbindelse med re-innleggelse (pasienter som ikke blir ferdig med sykehusoppholdet pga. svikt i muskelmasse og påførte sykdommer under liggedøgnene, sykehusinfeksjoner).

2008 - 2009

Rådgiver, Metor

DNB - Virak

information architecture
virksomhetsarkitektur
application architecture
forretningsarkitektur
togaf
soa
bpmn
qlm
sikkerhetsarkitektur
funksjonell arkitektur

Totto var innleid som arkitekt med ansvar for virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering (SOA), i VIRAK-delen av LIFTprogrammet, og rapporterte direkte til konsernledelsen. Oppgaver inkluderte: • Oppfølging og teknisk bistand ifm. virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Strategi- og teknologirådgiving relatert til plattformer og prosesser Beskrivelse: Virak var DNBs storsatsing for å få løftet sin virksomhetsarkitektur. Prosjektets hensikt var å få økt forståelse og fremdrift på IT-området, herunder produktsammensetninger og –portefølje. Det ble gjennomført impact-analyser på strategiske hypoteser for sentrale valg ifm. teknologiplattformer og tilhørende prosesser og organisering. Verdi for kunden: Kunden fikk løftet sin virksomhetsarkitektur og fikk økt forståelse av mulighetsbilde innenfor sin teknologiske plattform.

2009 - 2009

Rådgiver

Exportfinans

ms office
system architecture
amazon web services (aws)
teknologistrategi
leverandørstrategi
microsoft biztalk
bpmn
Sharepoint

Kvalitetssikring og analyser av mulige teknologier og systemmessige veivalg for Exportfinans de kommende 2-5 årene.

2007 - 2008

Nøkkelressurs, Java

Tandberg

c++
Continuous Integration (CI)
byggesystemer
maven
java

Totto ble hentet inn som nøkkelressurs på Java ifm. Tandbergs strategi om å ta i bruk Java-teknologi i videokonferanseproduktporteføljen. Beskrivelse: Bygge kompetanse på Java ifm. Tandbergs strategi om å ta i bruk Java-teknologi i videokonferanse-produktporteføljen.

2008 - 2008

Kvalitetssikrer

Colorline - Ny booking på Internett

information architecture
application architecture
kvalitetssikring
soa
openejb
integrasjonsarkitektur
funksjonell arkitektur

Totto var ansvarlig for strategier rundt versjonering og feilhåndtering på nye systemer for booking, hvor flere spesialtilpassede standardsystemer blir knyttet sammen med JCAPS-suiten. • Bistand ifm. tjenesteorientert arkitektur og brukerrettede tjenester • Kvalitetssikring av løsning og arbeid Beskrivelse: Prosjektet var Color Lines storsatsing for å bli best på cruise og transport, og omfattet bl.a. tiltak for å redusere releasetid, øke robusthet, forbedre skalerbarhet og ytelse, koordinering og kommunikasjon. Prosjektet var organisert med fire interne team, to utenlandske leverandører, ekstern driftsleverandør og Color Lines IT-avdeling.

2004 - 2008

Teknisk rådgiver, Teknisk arkitekt

Banetele - Virksomhetsportalsatsning

Drillo architecture
løsningsarkitektur
infrastrukturarkitektur
HTTP
gson
virksomhetsarkitektur
Microservice Architecture (Microservices)
application architecture
system architecture
Agile Software Development
Continuous Integration (CI)
jsonpath
Frontend Development
jboss application server
byggesystemer
enterprise architect
forretningsarkitektur
amazon web services (aws)
spring framework
rest
togaf
Software development manager
amazon rds
apache lucene
soa
kravspesifikasjon
openejb
integrasjonsarkitektur
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
prosjektledelse
openesb
Java development
angular
continuous delivery
Product management
sikkerhetsarkitektur
Amazon CloudWatch
zachman
java
Scrum
HTML

Totto bistod BaneTele som teknisk rådgiver og arkitekt for Virksomhetsportalsatsningen, automatiseringsprosjektene og integrasjonsarbeidet med Bredbåndsalliansen. • Ansvarlig for utarbeidelse av arkitektur på virksomhetskritiske systemer • Utarbeidelse av virksomhetsarkitektur • Mentor i planlegging, utarbeidelse og implementering av virksomhetsarkitektur • Utarbeidelse av tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Kvalitetssikring av løsning og tilhørende krav Beskrivelse: Bredbåndsalliansen består av flere regionale bredbåndssatsinger som har bygget ut egen infrastruktur, som blant annet inkluderer jernbanefiberen langs det norske jernbanenettet, som eies av Ventelo Networks (tidligere BaneTele). Prosjektet dreiet seg om etablering av virksomhetsportal og automatiseringsprosjekter i BaneTele. Integrasjon mot Bredbåndsalliansen krevde oppdatering av arkitektur på virksomhetskritiske systemer, med høye krav til robusthet og feilhåndtering. Virksomhetsportalen benytter seg av SiteVision, som portal- og CMS-komponent, og benytter en Hub & Spoke SOA, Web Services og REST-arkitektur mot kjernesystemene i bedriften, implementert med OpenESB.

2007 - 2008

Virksomhetsarkitektur

Gjensidige Forsikring

j2ee
information architecture
virksomhetsarkitektur
spring framework
soa
java ee
sikkerhetsarkitektur
java

Totto bistod Gjensidige med kompetansebygging og valg av virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for Gjensidige sin SOA-satsning. • Mentor i planlegging, utarbeidelse og implementering av virksomhetsarkitektur • Utarbeidelse av tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Strategi- og teknologirådgiving relatert til plattformer og prosesser Beskrivelse: Gjensidige har en omfattende applikasjonsportefølje, der de tyngste fagsystemene kjører på IBM Stormaskin. For å knytte legacysystemene sammen med mer moderne frontløsninger, hadde de behov for å etablerere et SOA-lag med gjenbrukbare tjenester og fornuftig granularitetsnivå. Som front benyttes Enonic CMS med single-page applikasjoner (Angular m.fl), som igjen skulle benytte SOA-tjenestene igjennom et moderne og fleksibelt web-lag.

2007 - 2007

Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer

Western Geco - Siman

Drillo architecture
big data
seismikk
Java development
event-driven architecture
java

Prosjektet vi utførte var tilknyttet WesternGecos opplæringssenter i Oslo og hadde som hovedoppgave å gi bedre systemer for simulering som blir brukt til opplæring av ingeniører og operatører før de blir sendt ut i «felten».

2004 - 2006

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt

Owera - Owera Provisioning Platform

Drillo architecture
Microservice Architecture (Microservices)
byggesystemer
Software development manager
Java development
produktutvikling
blitz javaspaces
javaspaces
provisjonering
java

Basert på Jini og JavaSpaces teknologi, er løsningen designet for å kunne styre millionvis av endeutstyr i de store markedene i USA og Kina.

2004 - 2005

Teknisk arkitekt, Sjefsutvikler

Telenor Mobil - BEST - Forhandlerportalen

HTTP
Agile Software Development
struts
java ee
Java development
java
Scrum
HTML

BEST prosjektet var utvikling av en ny selvbetjeningsportal for mobilabonnementer for Telenor Mobil sine forhandlere (applikasjonen Telenor Mobil sine forhandlere bruker for å bestille og endre på mobilabonnenter).

2004 - 2004

Kvalitetsikrer

Luftfartstilsynet - Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat

j2ee
application architecture
Frontend Development
kvalitetssikring
java ee
java
teknisk arkitektur

Implementering av prosjektet "Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat". Prosjektet eies av Luftfartstilsynet og leverandør av løsningen er Ergo Solutions.

2003 - 2004

Kvalitetssikrer

Statens landbruksforvaltning - NETT-SLF

.net
java ee

Totto var hentet inn for kvalitetssikringsoppdrag for Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte). Beskrivelse: Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte) består av en teknisk plattform (TP), en applikasjon for produksjonsstøtte (WESPA) og landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB). TietoEnator har utviklet applikasjonene, basert på bruk av Oracle, Java og XML. Driftstjenestene er kontrahert fra IBM.

2003 - 2004

Telenor Mobil - WAP portalen

Telenor Mobil - WAP portalen

HTTP
weblogic
Content management system (CMS)
sybase
volantis
escenic
java ee
systemintegrasjon
java
Scrum
HTML

Integrasjon mellom Volantis (device-spesifikk rending) og Escenic (publisering/portal) på en WebLogic plattform med Sybase som database. Arkitektur for segmentering, pull/push (MMS), integrasjon med kjernesystemer som COS og UMS, samt billing via WAP Billing gateway og WAP push gateway. Rammeverk for integrasjon av alle typer mobile tjenester.

2003 - 2003

Kvalitetssikrer

Altinn

xsd
xml
kravspesifikasjon
.net
xslt

Totto var hentet inn for å kvalitetssikre og verifisere gjenbruksaspekter i datastrukturene til Altinn-prosjektet. Verifikasjon av gjenbruksaspekter på datastrukturene i ALTINN prosjektet.

2002 - 2003

Teknisk arkitekt

Holtung - B2B løsning mot apotekene

HTTP
Frontend Development
intershop enfinity
windows
ibm aix
netthandel
java
teknisk arkitektur

Kunden hadde behov for kraftig ytelsesforbedring i sin B2B-løsning mot apotekene. Løsningen var basert på Intershop Enfinity på en Windows-plattform.

2003 - 2003

Teknisk arkitekt, Utvikler

Benefit Networks

weblogic
iis
bpmn
.net
autodesk bim 360 glue
c#
maven
websphere studio application developer (wsad)
visual studio

Arkitektur og utvikling i et integrasjonsprosjekt mellom beregningskomponenter implementert som COM komponenter og J2EE løsningen mot kundene ved å lage WebServices/.NET komponenter av beregningsmodellene som ble benytter i J2EE applikasjonene.

1998 - 1999

Løsningsarkitekt

Gjensidige NOR Finans - BillS

løsningsarkitektur
system architecture
Frontend Development
kravspesifikasjon
java servlet
java

Kravspesifisering, analyse&design og arkitekt rundt utviklingen av et internett-basert system for bilfinansiering.

1999 - 1999

Kvalitetssikrer

Scandinavian Airline Systems - Flyvedlikehold

rup
Jakarta Enterprise Beans (EJB; formerly Enterprise JavaBeans)
uml

Kvalitetssikringsrolle i utviklingen av et nytt flyvedlikeholdsprosjekt.

1998 - 1999

Teknisk arkitekt, Systemutvikler, Mentor

Fellesdata AS - FD Kasse

rup
application architecture
byggesystemer
Jakarta Enterprise Beans (EJB; formerly Enterprise JavaBeans)
unix
prosjektledelse
rmi
produktutvikling
uml
ibm aix
java

Planlegger, arkitekt mentor og utvikler i prosjekt for neste generasjons kassesystemer (FDFront og FDKjerne). UML, RUP, RMI, Swing, Enterprise Java Beans, prosjektplanlegging og ledelse.

1999 - 1999

Mentor

Ericsson - Java-basert IP telefon switch

rup
clearcase
ip telefoni
rmi
uml
java

Mentor innen distribuert teknologi og Java i prosjekt rundt en telefonitjeneste-server for IP telefoni. Java, RMI.

1996 - 1998

Metodeansvarlig

EU - ESPRIT - IV Project EP 22065 - SUPREME

Dette prosjektet vil gi programvarestøtte for storskala business process management (BPM). Kommersielt tilgjengelig process management software (for eksempel arbeidsflyt) har vist seg å være svært effektiv i begrensede sammenhenger (f.eks. Forsikringskrav behandling, ordrebehandling osv...) der det er industrielt brukt i dag, men mangler grunnleggende evner til å håndtere svært omfattende virksomhetsprosesser, slik som de som finnes i produksjons- og prosessindustrien.

1998 - 1998

Metodeansvarlig

Alcatel Telecom - CCIS House

rup
kravspesifikasjon
uml

Prosjekt for felles metode og prosess for forsvarsprosjekter frem mot 2010.

1996 - 1998

Metodeansvarlig

EU - Esprit - Project 22084 - DISGIS

c++
corba
java

EU prosjekt for metode og prosessrammeverk for distribuerte GIS systemer. CORBA og Java/C++.

1998 - 1998

Senior utvikler

SYSDECO DIKAS - GIS

corba
unix
Geographic Information System (GIS
java

Java utvikler og mentor i prosjekt for fler-regions distribuerte GIS-systemer bygget på CORBA og Java.

Utdanning

1994 - 1996

NTNU

Sivilingeniør

Avdeling 4, Institutt for Datateknikk og Telematikk. Linje for Informasjon og kunnskapssystemer. Kandidatoppgave: MODS. A role - based Method for analysis and design of distributed object - oriented Systems.

1990 - 1993

Høgskolesenteret i Rogaland

Ingeniør

Ingeniør i Elektronikk og Databehandling, retning Informatikk. Kandidatoppgave: Revisjonsstan.

1988 - 1990

Befalskolen for Marinen

Befal

Teknisk bransje, Elektronikk/Våpen-linja.

Ekspertise

Rådgiver

29 Experiences | 16 Measurements | 11 Skills

Drillo architecture Craftsperson 100%
devops Craftsperson 90%
noops Craftsperson 100%
nosql Craftsperson 90%
programledelse Solid 70%
data modelling Expert 80%
prosjektledelse Craftsperson 90%
mobile løsninger Expert 82%
produktutvikling Expert 88%
netthandel Expert 80%
java Craftsperson 95%

Systemarkitektur

29 Experiences | 7 Measurements | 4 Skills

corba Solid 70%
java agent Solid 62%
java servlet Expert 80%
java Craftsperson 95%

Cloud computing

11 Experiences | 18 Measurements | 9 Skills

aws simple notification service (sns) Expert 80%
amazon web services (aws) Expert 77%
aws simple queue services (sqs) Expert 84%
Amazon Aurora Solid 70%
amazon rds Craftsperson 90%
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Craftsperson 90%
cloud computing Craftsperson 100%
Amazon CloudWatch Solid 70%
AWS ELB Craftsperson 90%

Systemintegrasjon

11 Experiences | 7 Measurements | 6 Skills

løsningsarkitektur Expert 80%
infrastrukturarkitektur Expert 80%
cloud computing Craftsperson 100%
teknisk infrastruktur Craftsperson 90%
systemintegrasjon Expert 80%
funksjonell arkitektur Expert 80%

Enterprise Architecture

30 Experiences | 28 Measurements | 21 Skills

Drillo architecture Craftsperson 100%
j2ee Craftsperson 90%
intrusion prevention system (ips) Solid 70%
information architecture Expert 80%
system architecture Craftsperson 98%
enterprise architect Craftsperson 90%
forretningsarkitektur Solid 70%
offentlige anskaffelser Solid 60%
sparx enterprise architect Solid 60%
openldap Expert 80%
java ee Expert 85%
openejb Expert 85%
.net Apprentice 53%
event sourcing Expert 80%
integrasjonsarkitektur Expert 85%
openesb Expert 80%
identity access management (iam) Craftsperson 90%
systemintegrasjon Expert 80%
streaming architecture Solid 70%
event-driven architecture Solid 70%
teknisk arkitektur Craftsperson 90%

Arbeidsgivere

2021 - fram til nå

Grunnlegger, eier og CTO

eXOReaction AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2019 - fram til nå

Grunnlegger, eier, principal konsulent og CTO

Sunstone Tech AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2015 - 2019

Principal Consultant

Capra Consulting AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2012 - 2015

Principal Consultant / Practice Lead Software Engineering

Altran Norge AS

Som Practice Lead for Software Engineering var Totto ansvarlig for å bygge opp Software Engineering avdelingen fra bunnen av til et slagkraftig team samtidig som han var sjefskonsulent ute hos kunder.

2012 - 2013

CTO

FreeCode AS

Sjefskonsulent og CTO i FreeCode.. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, sjefsutvikler, strategirådgiver. Fagansvarlig for FreeCode.

2008 - 2012

Sjefkonsulent

Webstep AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2000 - 2003

Sjefarkitekt e-handelsplatform, sjefsutvikler

WM - data Consulting (E - Line Group ASA / Tenpipes AS

Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Ansvarlig for arkitektur, utvikl ing, produksjon og vedlikehold av E - Line Group sin avanserte platform for elektronisk handel inkludert ordre og warehousesystemet fra Pulsen AB.. Fagansvarlig for Java faggruppe, med fokus på java i distribuerte systemer, J2EE (EJB), J2ME (MIDP), software arkit ektur, metode og sikkerhet. Verktøy inkluderte bl.a. Intershop Enfinity, Pulsen, Oracle, Cognos PowerPlay, Sonic MQ, Maven og JBoss.

1998 - 2002

Technical Manager and Lead Developer

Zero Mindset Ltd

SHE (Safety Health and Environment) Management Information Systems med verktøy som Swing/JGoodies, MySQL/Postgres/Oracle, Java WebStart, Tomcat/Apache og software factory teknikker.

1997 - 2000

Utvikler/seniorkonsulent

Numerica Taskon AS / Mogul.com

Fagansvarlig for Java og Distribuerte Systemer Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Java, RMI, EJB/J2EE, CORBA/DCOM, Jini, UML, Rational Unified Process, C++, UNIX, AIX og Smalltalk.

1993 - 1994

Software Process Engineer/Researcher

Fujitsu Ltd, Fujitsu Software Laboratories, Kawasaki, Japan

Software Maturement og Software Process. Prototyping av Software Process modeller (CMM hovedsaklig) under RASP (Regatta Automated Software Process) på UNIX systemer. Emacs, TCL og TK.

1992 - 1993

Utvikler, project controller

Statoil, Utbyggingdivisjonen

Planleggingssystemer og databasesystemer for kostnadskontroll. Zeepipe og Europipe. Prosjekt kontroll gruppen. Mye prosjektplanleging og oppfølging. DataEase, Paradox, Artemis, Lotus 1 - 2 - 3 og Microsoft Project.

Annen informasjon

Et knippe presentasjoner

Apr 09 Developers guide to server-side productivity and fun with Open Source, GoOpen Mar 09 Robust smidig utvikling - når resultater er viktigere enn religion, Software Feb 09 Service categorization and SOA patterns 911, Norstella Feb 09 Auto-Taxonomy and Categorization As A Service (ATaCAAS) Dec 08 SOA Readiness. Runtime containers Dec 08 SOA Readiness. Governance Intro Dec 08 SOA Readiness. Governing The Design Time Dec 08 SOA Readiness. Governing The Service Lifecycle Dec 08 SOA Readiness. Hva er en tjeneste, tjenesteunivers og tjenestemanifest Dec 08 SOA Readiness. Security Introduction Dec 08 SOA Readiness. Service Endpoints and services in the real world Dec 08 SOA Readiness. Tjenestekategorisering Oct 08 Fra Produktfokus til Tjeneste og Domenefokus Sep 08 Extending functionality in Enterprise Pojos (EDR, Qi4J, Neo4J) Sep 08 EDRMDS - a less is more approach to SOA Master Data Management, JavaZone 2008 Jun 08 OW SOA readiness Workshop May 08 Pimp My Service May 08 OW SOA simplified May 08 EDR and SOA Mastering Strategies - Workshop May 08 Datavarehusets plass i SOA - Workshop Apr 08 OW SOA intro Apr 08 ED&A Workshop Mar 08 Gjennomføring av Governance policies Mar 08 Hvilken governence strategi passer min organisasjon Feb 08 OW SOA Readiness 2 day workshop Feb 08 Søk i en SOA strategi Feb 08 BI i en SOA strategi Feb 08 MOM og EDA i en SOA strategi Dec 07 SOA Readyness, for ledere og sjefskonsulenter Nov 07 Smidig 2.0, Smidig 2007 Nov 07 Praktiska designmönster för implementering av SOA, Stockholm Oct 07 The 2007 Anti-Buzzword session, NTNU Oct 07 WebServices workshop Oct 07 SOA Workshop BI og enterprise søk i SOA, Stockholm Sep 07 Cost-efficient SOA deployment architectures with Solaris Zones and ZFS

Sun(Oracle) Java Champion

Sun Java Champion. Utnevnt som Sun Java Champion som en av nøkkelpersonene bak Java sin suksess i markedet.

Æresmedlem javaBin/JavaZone

Æresmedlem javaBin/JavaZone