- Realise the value of skill-driven networks.

Personalia

Thor Henning Hetland
Totto-all-no-public
Chief technical officer (CTO)
Thor Henning Hetland ("Totto") er en av bransjens mest erfarne tekniske rådgivere innen planlegging, styring og gjennomføring av endringsprosesser for utvikling, arkitektur og metodeverk. Totto er styreleder for arkitektur-initiativet IASA, som jobber med å fremme IT-, applikasjons-, løsnings- og virksomhetsarkitektur. Totto er en anerkjent fagressurs og foredragsholder innenfor og utenfor Norges grenser, og blir av mange sett på som grunnleggeren av JavaZone. Han er spesialist innen MicroServices, SOA, governance, arkitektur, utviklingsmetoder og omgivelser, og har lang erfaring innen programvareutvikling med bruk av moderne metoder og verktøy.
Address not set
totto@exoreaction.com
+4796909999

Erfaring

2015 - until now

Prosjektleder, Systemarkitekt, Techlead

Opplysningen 1881 - Opplysningen ID

postgresql
microservices
Vue
identity access management (iam)
amazon web services (aws)
nexus
maven 3
xml
nosql
javascript
hazelcast
continuous delivery
ansible
ratpack
linux
byggesystemer
react
java
netty
whydah
prosjektledelse
sso
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
AWS ELB
github
sikkerhetsarkitektur
Amazon Aurora
rest
xpath
gson
Continuous Integration (CI)
web services
emi
openldap
jsonpath
hystrix
constretto
Software development manager
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
freemarker
Adaptability
Product management
jenkins
angular
offshoring

Opplysningen vil styrke sitt produktspekter og tilstedeværelse på nettet ved å teste ut en tjeneste for felles digital identitet igjennom prosjektet Opplysningen ID. Første fase er utviklingen av en pilot id.opplysningen.no som de kan ta ut i markedet for å sjekke markedets respons med mål om å justere tjenesten i tråd med markedet inn mot en planlagt lansering i Q2/2016. Verdi for kunden: Prosjektet vil bli kjernekomponenten til Opplysningen sine digitale online tjenester og vil kunne utvides med mange verdiøkende tjenester i tiden fremover. I det senere året har Opplysningen 1881 konvergert alle deres IAM/SSO-løsninger til den omdøpte 1881 SSO-plattformen, og lagt den til sine IOS-apper, og har i dag over 150.000+ kunder på plattformen.

2020 - 2023

Sjefsutvikler

Entra ASA & Rebel U2 AS

produktutvikling
microservices
Vue
amazon web services (aws)
aws cloudwatch
big data
continuous delivery
amazon rds
byggesystemer
java
whydah
oauth
github
Amazon Aurora
Nuxt
aws simple notification service (sns)
event sourcing
gson
aws simple queue services (sqs)
Continuous Integration (CI)
jsonpath
apache lucene
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Adaptability
application architecture
jenkins
polyglot persistence

Sentral i Entra og Rebel sin satsing på å lage et operativsystem for næringsbygg. Løsningen består av et stort sett med tjenester rettet mor bygningsadministrator, leietakere og sluttbrukere på næringsbyggene samt en IOT datapumpe som man kan abonere på observasjoner på fra SD annlegg og annen tilkoblet sensorikk på byggene.

2016 - 2019

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer, Mentor, Sparringspartner, Rådgiver.

PasientSky

ebxml
microservices
predator credit management software
hazelcast
continuous delivery
soap
ocr
openehr
byggesystemer
java
oauth
fest
github
kubernetes
Atlassian Bamboo
rest
ehealth
gson
cors
bisnode
Continuous Integration (CI)
jsonpath
hystrix
constretto
jackson
docker
thinkehr
apire ocr
Adaptability
Product management
application architecture
continuous deployment

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt: Utviklet flere kjernemoduler i PasientSky sin platform, herunder kommunikasjonsmodul mot norske offentlige helseinstanser, topologi-modul for klinisk diagnose (ICPC2, CDC10 og SNOWMED), produktmodul (medisiner og reseptbelagte handelsvarer) m.m. Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer: Arkitektur og tekniske designvalg for helseplatformen til PasientSky. Viktige premisser er sikker håntering av pasientdata, samhandling med 3.part systemer bl.a. offentlige helseinstanser i Norge samt ytelse/skalering. Mentor: Bistand og erfaring i PasientSky sitt teknologibytte over til java, microservices og docker. Sikre god og økt produktivitet på utviklingsavdelingen. Beskrivelse: PasientSky bygger en helseplatform for helseaktører i hele verden med utgangspunkt i legers hverdag. Platformen har bl.a. moduler for samhandling (lege/pasient/andre), timebooking, regnskap/økonomi og elektronisk pasientjournal. Totto har ansvaret for å bygge java-arkitekturen og java-teamene i PasientSky, herunder bl.a. samhandlingsmodulen mot helse-Norge, OpenEHR pasientjournalen, FEST og topologier. Totto har også vært sentral i arbeidet med å bygge opp kubernetes platformen i PasientSky. Verdi for kunden: PasientSky eHelse platformen er hovedproduktet til PasientSky og dermed kritisk for at kunden skal lykkes.

2014 - 2017

Integrasjonsansvarlig&arkitekt

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) - Integration architect

microsoft biztalk
virksomhetsarkitektur
cloud computing
amazon web services (aws)
aws cloudwatch
xml
continuous delivery
checkpoint ips
sap ecc
spaceman
programledelse
amazon rds
java
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
sap car
sap solution manager
sap ds
løsningsarkitektur
sikkerhetsarkitektur
information architecture
rest
aws simple notification service (sns)
farmapro
system architecture
gson
streaming architecture
apache activemq
jsonpath
sap hybris
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
application architecture
jenkins
offshoring
sap process integration (pi)
intrusion detection system (ids)
sap replenishment
intrusion prevention system (ips)

Som kundens Integrasjonsarkitekt har Totto ansvaret for å sikre at systemene snakker sammen samtidig som NMD oppgraderer og bytter ut de fleste kjernesystemene (herunder bl.a. lagersystemer (VRM, WMS), logistikk, ordresystemer (AOM, SAP, eHandler B2C og B2B), BI og datavarehus, POS-løsninger og FI/CO systemer. Han bistod også som prosjektstøtte på integrasjon i prosjektene SAP Reduces Scope, nytt B2C e-handelssystem, SOX compliance, SAP Extended Scope og ny POS-plattform for apotek. Verdi for kunden: Kunden fikk bistand til integrasjonsarbeid og problemløsning underveis i prosjektet. Totto var en sparringpartner for kunden og sikret at forretningen fungerte underveis i oppgradering og utskiftinger.

2015 - 2015

Systemeier

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) - POS distribution Platform - PDP

postgresql
microsoft biztalk
microservices
java agent
data modelling
amazon web services (aws)
aws cloudwatch
noops
configservice
systemintegrasjon
spring mvc
java
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
AWS ELB
github
suse linux enterprise
rest
devops
konfigurasjonsstyring
aws simple notification service (sns)
sap
farmapro
kanban
system architecture
gson
aws simple queue services (sqs)
apache activemq
jsonpath
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
docker
java-auto update (jau)
Adaptability
Product management
application architecture
maven

NMD ønsker å få tilgang til sanntidsdata fra FarmaPro for å få en oppdatering av nåsituasjonen på Vitusapotekene. Dagens løsning har høyere forvaltnings- og driftskostnader enn nødvendig, gir dårlig funksjonalitet og er sårbar for nedetid. En primær utfordring er betydelig manuell administrasjon av agenter som er installert hos apotekene. Prosjektet utvikler en automatisert løsning som henter ut forretningskritiske data i sanntid. I tillegg etableres automatisk provisjonering og logging av tjenestene. Løsningene bruker i stor grad Spring MVC og Jetty for å eksponere data via REST. Verdi for kunden: Løsningen sikrer at kunden full oversikt over lagerstatus og vareflyt i alle apotekene, som bl.a. muliggjør en effektiv og treffsikker kjøp på nett og hent i butikk selv når apotekene har desentralisert lager og sortimentsstyring. Løsningen har høyere oppetid, er mere stabil og koster markant mindre enn andre alternativer selv med sine 900 milliarder lagerstatus-verdier per år.

2013 - 2014

Arkitekt

Norsk Kennelklubb - Renewal of professional system portfolio

identity access management (iam)
virksomhetsarkitektur
cloud computing
amazon web services (aws)
continuous delivery
systemintegrasjon
amazon rds
byggesystemer
java
whydah
AWS ELB
github
solrcloud
java ee
infrastrukturarkitektur
sikkerhetsarkitektur
information architecture
informasjonssikkerhet
integrasjonsarkitektur
neo4j
kanban
system architecture
gson
offentlige anskaffelser
jsonpath
Software development manager
apache lucene
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
leverandørstrategi
drillo-arkitektur
application architecture
polyglot persistence

Kunden hadde behov for fornyelse av eksisterende fagsystemportefølje og prosjektet skulle hjelpe kunden med å gjennomføre endringer i arkitektur og teknologi benyttet. Justeringer i regelverk og nye tjenester ble dyrere å realisere, noe som gjorde at NKK slet med å levere de tjenestene som kennelene, hundeklubber og hundeeiere ønsket, og var avhengige av. Verdi for kunden: Hjalp kunden med å gjennomføre endringer i sin arkitektur og fant en løsning på NKKs utfordringer, uten å sprenge tid, kapasitet eller bunnlinjen.

2012 - 2012

Prosjektleder, Sjefsutvikler

Yenka AS - Mobile Social Trading Platform

produktutvikling
facebook
identity access management (iam)
aws cloudwatch
phonegap
javascript
sencha touch
amazon rds
byggesystemer
java
mobile løsninger
oauth
neo4j
Continuous Integration (CI)
android
solr
Software development manager
apache lucene
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Product management
ios
continuous deployment
jetty

Utvikling og utrulling av en mobil sosial handelsplatform (Android og IOS). Yenka var et oppstartsselskap som satset på å utvikle en sosial handelsapplikasjon for mobiltelefoner. Konsulenten hadde ansvaret for å få realisert denne platformen på kort tid med begrensede ressurser og til lave kostnader.

2011 - 2012

Løsningsarkitekt

Norsk Tillitsmann - NTM Leak System (Project-X)

produktutvikling
microservices
swing
tcp/ip
protokolldesign
java
sockets
sikkerhetsarkitektur
kryptografi
p2p
jsonpath
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Product management
offshoring

Produktutvikling av en ny kommunikasjonsløsning som skal sikre at varslere forblir anonyme. Det vil si at det ikke skal være mulig å spore avsender av epost eller at et varsel har blitt sendt. Varslere er personer som melder fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Som oftest henvender varsleren seg til styret i bedriften. Verdi for kunden: Produkt som kunden splittet ut for komersialisering i selskapet Libra Communication Technologies.

2010 - 2012

Rådgiver, Teknisk arkitekt

Retrade/ICS

produktutvikling
virksomhetsarkitektur
amazon web services (aws)
qi4j
java
ldap
teknisk arkitektur
integrasjonsarkitektur
event sourcing
Software development manager
glassfish
apache lucene
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
drillo-arkitektur
application architecture
polyglot persistence

Retrade er et system for avhending av overskuddsmateriell der offentlige og private selskaper i Norden kan selge sine brukte maskiner, kjøretøy og annet utstyr på auksjon. Retrade ønsket å ekspandere i markedet, og hadde behov for en skalerbar teknologiplattform.

2010 - 2012

Rådgiver, Prosjektleder, Utvikler

OBOS

as/400
identity access management (iam)
virksomhetsarkitektur
javascript
systemintegrasjon
byggesystemer
java
infrastrukturarkitektur
sikkerhetsarkitektur
information architecture
informasjonssikkerhet
teknisk infrastruktur
systemutvikling
gson
ext js
jsonpath
kvalitetssikring
apache lucene
application architecture
spring framework
jenkins
angular

Totto bistod IT-avdelingen og de forskjellige forretningsenhetene til tydeliggjøring av forskjeller mellom begreper og definisjoner inn mot IT-systemene. Arbeidet hos OBOS var på tvers av flere pågående prosjekter og innebar bl.a.: • Bistand til IT-avdelingen ifm. fornyelse av støttesystemer, systemintegrasjoner og IAM • Prosjektleder for pågående prosjekter, samt rådgivning, arkitektur- og utvikleroppgaver • Prosjekt- og oppgavespesifiseringer, avklaringer og prioriteringer • Lead i arbeidet med å etablere tydelig IAM-løsning og tilhørende SSO-komponenter • Teknisk arkitektur og integrasjonsarkitektur på kundesiden • Arkitektur for brukerrettede tjenester og elektronisk samhandling Beskrivelse: OBOS’ utfordring var frustrasjon som følge av forskjeller mellom begreper og definisjoner inn mot IT-systemene (herunder inkompatible kundedefinisjoner). Prosjektet tok diskusjoner rundt system-messige målbilder og arkitekturer, etablering av tydelig Identity and Access Management (IAM) med tilhørende Single-Sign On-komponenter (SSO). Kunden hadde behov for å gjennomføre prioriteringer og prosjekt- og oppgavespesifiseringer både av kortsiktig og langsiktig art.

2011 - 2011

Sjefsarkitekt

NAF (Norges Automobil-Forbund)

microsoft biztalk
virksomhetsarkitektur
virtualization
teknologistrategi
microsoft xql server
.net
sikkerhetsarkitektur
sharepoint
information architecture
informasjonssikkerhet
jsonpath
kvalitetssikring
bpmn
application architecture

Arbeidet hos NAF var en overordnet rolle på kundesiden på tvers av flere pågående prosjekter. Totto hadde ansvar for arkitekturvalg og utviklingsaktiviteter i prosjektene. Arbeid herunder inkluderte: • Oppfølging og teknisk bistand til flere parallelle prosjekter • Vurdering av ny teknologi, diskusjon og forankring rundt målarkitekturer og infrastrukturarkitektur • Ansvar for implementeringer av IT-systemer og integrasjonsarkitektur • Ansvar for oppfølging og bistand til prosjekter • Rettledning ifm. oppgavespesifiseringer og prioriteringer • Strategi- og teknologirådgiving Beskrivelse: NAF er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon, og arbeider innenfor samferdsel. NAF hadde behov for å se på sin overordnede IT-strategi og få forankring rundt målarkitekturer for de forskjellige virksomhetsområdene. De trengte teknisk bistand til flere parallelle prosjekter, og ønsket samtidig å få råd og hjelp til vurdering av ny teknologi. Verdi for kunden: Kunden fikk en uavhengig kvalitetssikring og bistand til IT-avdelingen. De fikk en grundig vurdering av muligheter og fikk bistand i planlegging av videre prosjekter.

2009 - 2010

Systemarktitekt

Telenor Norge AS - MOVE

virksomhetsarkitektur
java
løsningsarkitektur
sikkerhetsarkitektur
teknisk infrastruktur
integrasjonsarkitektur
system architecture
jsonpath
soa
application architecture
offshoring
funksjonell arkitektur

Totto var sjefsarkitekt i Telenor ifm. utarbeidelse av ny virksomhetsarkitektur (med et budsjett i størrelsesordenen 0,5 - 1 mrd.), og rådgiver for konsernledelsen i prosessen med å ta frem ”Telenor 2.0”. Hans ansvarsområde bestod av: • Spesifikasjon og oppfølging av utviklingsoppgaver som ble gjort utenfor Alcatel plattformen og 3.parts API-ene til nytt mobilt bedriftsnett • Bistand med integrasjon, styring og konfigurasjon av tjenestene • Arkitektur for brukerrettede tjenester og tjenesteorientert arkitektur Beskrivelse: MOVE er Telenors største produktsatsing og fokuserer på å samle og erstatte alle typer talekommunikasjon for bedriftskunder. Telenor Service Gateway (TSG) er nøkkelkomponenten for integrasjon, styring og konfigurasjon av tjenestene, både fra Telenors egne applikasjoner og fra 3. parts applikasjoner. Verdi for kunden: Telenors oppgraderte virksomhetsarkitektur muliggjorde et nytt og oppdatert produkttilbud for deres bedriftskunder.

2010 - 2010

Kvalitetssikrer, Teknisk rådgiver

Nextgentel NGT - COPS

sparx enterprise architect
togaf
.net
bpmn
telemanagement forum's shared information data model (tmf sid)

Sparring og rådgivingsworkshops rundt Telecom arkitekturer og veivalg fremover for NGT.

2010 - 2010

Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer

Diakonsykehuset - InfoBank

produktutvikling
virtualization
byggesystemer
java
sikkerhetsarkitektur
jms
kryptografi
Software development manager
appliance-pakketering
dips epj

Målsetningen er å bedre totalprosessen til pasienter ved å bidra til at bydelen kan påbegynne prosessen med å redusere antall ligge døgn så tidlig som mulig, sikre betydelig reduksjon av antall dager pasienter blir liggende på sykehuset etter at de er utskrevet og gi bydelen tidlig og presise beskjeder slik at bydelen kan planlegge og iverksette tiltak for mottak av pasienter etter sykehusopphold og stoppe tid og kostnadsdrivende tjenester til pasienten når denne ligger på sykehus. Verdi for kunden: Spare sykehuset tid og penger ved å øke kapasitet med frigjorte sengeplasser, redusere kostnader på liggedøgn siden egenkost er større enn bidrag. Spare kommunen tid og penger som kost pr dag pr liggedøgn etter karenstid, gi tid i kommunikasjon med tjenesteleverandører, gi reduserte kostnader i forbindelse med tjenesteleverandørers bomturer og reduserte kostnader i forbindelse med re-innleggelse (pasienter som ikke blir ferdig med sykehusoppholdet pga. svikt i muskelmasse og påførte sykdommer under liggedøgnene, sykehusinfeksjoner).

2008 - 2009

Rådgiver, Metor

DNB - Virak

virksomhetsarkitektur
forretningsarkitektur
togaf
sikkerhetsarkitektur
information architecture
qlm
bpmn
soa
application architecture
funksjonell arkitektur

Totto var innleid som arkitekt med ansvar for virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering (SOA), i VIRAK-delen av LIFTprogrammet, og rapporterte direkte til konsernledelsen. Oppgaver inkluderte: • Oppfølging og teknisk bistand ifm. virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Strategi- og teknologirådgiving relatert til plattformer og prosesser Beskrivelse: Virak var DNBs storsatsing for å få løftet sin virksomhetsarkitektur. Prosjektets hensikt var å få økt forståelse og fremdrift på IT-området, herunder produktsammensetninger og –portefølje. Det ble gjennomført impact-analyser på strategiske hypoteser for sentrale valg ifm. teknologiplattformer og tilhørende prosesser og organisering. Verdi for kunden: Kunden fikk løftet sin virksomhetsarkitektur og fikk økt forståelse av mulighetsbilde innenfor sin teknologiske plattform.

2009 - 2009

Rådgiver

Exportfinans

microsoft biztalk
amazon web services (aws)
teknologistrategi
sharepoint
system architecture
bpmn
ms office
leverandørstrategi

Kvalitetssikring og analyser av mulige teknologier og systemmessige veivalg for Exportfinans de kommende 2-5 årene.

2007 - 2008

Nøkkelressurs, Java

Tandberg

c++
byggesystemer
java
Continuous Integration (CI)
maven

Totto ble hentet inn som nøkkelressurs på Java ifm. Tandbergs strategi om å ta i bruk Java-teknologi i videokonferanseproduktporteføljen. Beskrivelse: Bygge kompetanse på Java ifm. Tandbergs strategi om å ta i bruk Java-teknologi i videokonferanse-produktporteføljen.

2008 - 2008

Kvalitetssikrer

Colorline - Ny booking på Internett

information architecture
integrasjonsarkitektur
openejb
kvalitetssikring
soa
application architecture
funksjonell arkitektur

Totto var ansvarlig for strategier rundt versjonering og feilhåndtering på nye systemer for booking, hvor flere spesialtilpassede standardsystemer blir knyttet sammen med JCAPS-suiten. • Bistand ifm. tjenesteorientert arkitektur og brukerrettede tjenester • Kvalitetssikring av løsning og arbeid Beskrivelse: Prosjektet var Color Lines storsatsing for å bli best på cruise og transport, og omfattet bl.a. tiltak for å redusere releasetid, øke robusthet, forbedre skalerbarhet og ytelse, koordinering og kommunikasjon. Prosjektet var organisert med fire interne team, to utenlandske leverandører, ekstern driftsleverandør og Color Lines IT-avdeling.

2004 - 2008

Teknisk rådgiver, Teknisk arkitekt

Banetele - Virksomhetsportalsatsning

microservices
virksomhetsarkitektur
amazon web services (aws)
aws cloudwatch
zachman
forretningsarkitektur
continuous delivery
amazon rds
byggesystemer
java
prosjektledelse
kravspesifikasjon
enterprise architect
jboss application server
togaf
infrastrukturarkitektur
løsningsarkitektur
sikkerhetsarkitektur
rest
scrum
openesb
integrasjonsarkitektur
system architecture
gson
openejb
Continuous Integration (CI)
jsonpath
Software development manager
apache lucene
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
soa
Product management
drillo-arkitektur
application architecture
spring framework
angular

Totto bistod BaneTele som teknisk rådgiver og arkitekt for Virksomhetsportalsatsningen, automatiseringsprosjektene og integrasjonsarbeidet med Bredbåndsalliansen. • Ansvarlig for utarbeidelse av arkitektur på virksomhetskritiske systemer • Utarbeidelse av virksomhetsarkitektur • Mentor i planlegging, utarbeidelse og implementering av virksomhetsarkitektur • Utarbeidelse av tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Kvalitetssikring av løsning og tilhørende krav Beskrivelse: Bredbåndsalliansen består av flere regionale bredbåndssatsinger som har bygget ut egen infrastruktur, som blant annet inkluderer jernbanefiberen langs det norske jernbanenettet, som eies av Ventelo Networks (tidligere BaneTele). Prosjektet dreiet seg om etablering av virksomhetsportal og automatiseringsprosjekter i BaneTele. Integrasjon mot Bredbåndsalliansen krevde oppdatering av arkitektur på virksomhetskritiske systemer, med høye krav til robusthet og feilhåndtering. Virksomhetsportalen benytter seg av SiteVision, som portal- og CMS-komponent, og benytter en Hub & Spoke SOA, Web Services og REST-arkitektur mot kjernesystemene i bedriften, implementert med OpenESB.

2007 - 2008

Virksomhetsarkitektur

Gjensidige Forsikring

j2ee
virksomhetsarkitektur
java
java ee
sikkerhetsarkitektur
information architecture
soa
spring framework

Totto bistod Gjensidige med kompetansebygging og valg av virksomhetsarkitektur og tjenesteorientering for Gjensidige sin SOA-satsning. • Mentor i planlegging, utarbeidelse og implementering av virksomhetsarkitektur • Utarbeidelse av tjenesteorientert arkitektur • Vurdering av ny teknologi og forankring rundt arkitekturer og infrastruktur • Strategi- og teknologirådgiving relatert til plattformer og prosesser Beskrivelse: Gjensidige har en omfattende applikasjonsportefølje, der de tyngste fagsystemene kjører på IBM Stormaskin. For å knytte legacysystemene sammen med mer moderne frontløsninger, hadde de behov for å etablerere et SOA-lag med gjenbrukbare tjenester og fornuftig granularitetsnivå. Som front benyttes Enonic CMS med single-page applikasjoner (Angular m.fl), som igjen skulle benytte SOA-tjenestene igjennom et moderne og fleksibelt web-lag.

2007 - 2007

Teknisk arkitekt, Kvalitetssikrer

Western Geco - Siman

event-driven architecture
big data
java
drillo-arkitektur
seismikk

Prosjektet vi utførte var tilknyttet WesternGecos opplæringssenter i Oslo og hadde som hovedoppgave å gi bedre systemer for simulering som blir brukt til opplæring av ingeniører og operatører før de blir sendt ut i «felten».

2004 - 2006

Sjefsutvikler, Teknisk arkitekt

Owera - Owera Provisioning Platform

produktutvikling
javaspaces
byggesystemer
java
blitz javaspaces
provisjonering
Software development manager
drillo-arkitektur

Basert på Jini og JavaSpaces teknologi, er løsningen designet for å kunne styre millionvis av endeutstyr i de store markedene i USA og Kina.

2004 - 2005

Teknisk arkitekt, Sjefsutvikler

Telenor Mobil - BEST - Forhandlerportalen

java
java ee
struts
scrum

BEST prosjektet var utvikling av en ny selvbetjeningsportal for mobilabonnementer for Telenor Mobil sine forhandlere (applikasjonen Telenor Mobil sine forhandlere bruker for å bestille og endre på mobilabonnenter).

2004 - 2004

Kvalitetsikrer

Luftfartstilsynet - Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat

j2ee
java
java ee
teknisk arkitektur
kvalitetssikring
application architecture

Implementering av prosjektet "Virksomhetsportal - Skole, Utdanning og Sertifikat". Prosjektet eies av Luftfartstilsynet og leverandør av løsningen er Ergo Solutions.

2003 - 2004

Kvalitetssikrer

Statens landbruksforvaltning - NETT-SLF

java ee
.net

Totto var hentet inn for kvalitetssikringsoppdrag for Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte). Beskrivelse: Statens landbruksforvaltnings sitt Nett-SLF (en internettbasert løsning for søknad om produksjonsstøtte) består av en teknisk plattform (TP), en applikasjon for produksjonsstøtte (WESPA) og landbruksforvaltningens informasjonsbase (LIB). TietoEnator har utviklet applikasjonene, basert på bruk av Oracle, Java og XML. Driftstjenestene er kontrahert fra IBM.

2003 - 2004

Telenor Mobil - WAP portalen

Telenor Mobil - WAP portalen

volantis
weblogic
systemintegrasjon
java
java ee
scrum
sybase
Content management system (CMS)
escenic

Integrasjon mellom Volantis (device-spesifikk rending) og Escenic (publisering/portal) på en WebLogic plattform med Sybase som database. Arkitektur for segmentering, pull/push (MMS), integrasjon med kjernesystemer som COS og UMS, samt billing via WAP Billing gateway og WAP push gateway. Rammeverk for integrasjon av alle typer mobile tjenester.

2003 - 2003

Kvalitetssikrer

Altinn

xml
kravspesifikasjon
.net
xsd
xslt

Totto var hentet inn for å kvalitetssikre og verifisere gjenbruksaspekter i datastrukturene til Altinn-prosjektet. Verifikasjon av gjenbruksaspekter på datastrukturene i ALTINN prosjektet.

2002 - 2003

Teknisk arkitekt

Holtung - B2B løsning mot apotekene

windows
java
ibm aix
teknisk arkitektur
netthandel
intershop enfinity

Kunden hadde behov for kraftig ytelsesforbedring i sin B2B-løsning mot apotekene. Løsningen var basert på Intershop Enfinity på en Windows-plattform.

2003 - 2003

Teknisk arkitekt, Utvikler

Benefit Networks

autodesk bim 360 glue
weblogic
iis
.net
websphere studio application developer (wsad)
bpmn
c#
visual studio
maven

Arkitektur og utvikling i et integrasjonsprosjekt mellom beregningskomponenter implementert som COM komponenter og J2EE løsningen mot kundene ved å lage WebServices/.NET komponenter av beregningsmodellene som ble benytter i J2EE applikasjonene.

1998 - 1999

Løsningsarkitekt

Gjensidige NOR Finans - BillS

java servlet
java
kravspesifikasjon
løsningsarkitektur
system architecture

Kravspesifisering, analyse&design og arkitekt rundt utviklingen av et internett-basert system for bilfinansiering.

1999 - 1999

Kvalitetssikrer

Scandinavian Airline Systems - Flyvedlikehold

rup
uml
ejb

Kvalitetssikringsrolle i utviklingen av et nytt flyvedlikeholdsprosjekt.

1998 - 1999

Teknisk arkitekt, Systemutvikler, Mentor

Fellesdata AS - FD Kasse

produktutvikling
unix
rup
byggesystemer
java
prosjektledelse
uml
ibm aix
ejb
application architecture
rmi

Planlegger, arkitekt mentor og utvikler i prosjekt for neste generasjons kassesystemer (FDFront og FDKjerne). UML, RUP, RMI, Swing, Enterprise Java Beans, prosjektplanlegging og ledelse.

1999 - 1999

Mentor

Ericsson - Java-basert IP telefon switch

clearcase
rup
java
uml
ip telefoni
rmi

Mentor innen distribuert teknologi og Java i prosjekt rundt en telefonitjeneste-server for IP telefoni. Java, RMI.

1996 - 1998

Metodeansvarlig

EU - ESPRIT - IV Project EP 22065 - SUPREME

Dette prosjektet vil gi programvarestøtte for storskala business process management (BPM). Kommersielt tilgjengelig process management software (for eksempel arbeidsflyt) har vist seg å være svært effektiv i begrensede sammenhenger (f.eks. Forsikringskrav behandling, ordrebehandling osv...) der det er industrielt brukt i dag, men mangler grunnleggende evner til å håndtere svært omfattende virksomhetsprosesser, slik som de som finnes i produksjons- og prosessindustrien.

1998 - 1998

Metodeansvarlig

Alcatel Telecom - CCIS House

rup
kravspesifikasjon
uml

Prosjekt for felles metode og prosess for forsvarsprosjekter frem mot 2010.

1996 - 1998

Metodeansvarlig

EU - Esprit - Project 22084 - DISGIS

c++
java
corba

EU prosjekt for metode og prosessrammeverk for distribuerte GIS systemer. CORBA og Java/C++.

1998 - 1998

Senior utvikler

SYSDECO DIKAS - GIS

gis
unix
java
corba

Java utvikler og mentor i prosjekt for fler-regions distribuerte GIS-systemer bygget på CORBA og Java.

Utdanning

1994 - 1996

NTNU

Sivilingeniør

Avdeling 4, Institutt for Datateknikk og Telematikk. Linje for Informasjon og kunnskapssystemer. Kandidatoppgave: MODS. A role - based Method for analysis and design of distributed object - oriented Systems.

1990 - 1993

Høgskolesenteret i Rogaland

Ingeniør

Ingeniør i Elektronikk og Databehandling, retning Informatikk. Kandidatoppgave: Revisjonsstan.

1988 - 1990

Befalskolen for Marinen

Befal

Teknisk bransje, Elektronikk/Våpen-linja.

Ekspertise

Rådgiver

28 Experiences | 15 Measurements | 11 Skills

produktutvikling
data modelling
nosql
noops
programledelse
java
mobile løsninger
prosjektledelse
netthandel
devops
drillo-arkitektur

Systemarkitektur

28 Experiences | 6 Measurements | 4 Skills

java agent
java servlet
java
corba

Cloud computing

11 Experiences | 18 Measurements | 9 Skills

cloud computing
amazon web services (aws)
aws cloudwatch
amazon rds
AWS ELB
Amazon Aurora
aws simple notification service (sns)
aws simple queue services (sqs)
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Systemintegrasjon

11 Experiences | 7 Measurements | 6 Skills

cloud computing
systemintegrasjon
infrastrukturarkitektur
løsningsarkitektur
teknisk infrastruktur
funksjonell arkitektur

Enterprise Architecture

28 Experiences | 28 Measurements | 21 Skills

j2ee
event-driven architecture
identity access management (iam)
forretningsarkitektur
systemintegrasjon
sparx enterprise architect
enterprise architect
java ee
.net
teknisk arkitektur
information architecture
openesb
integrasjonsarkitektur
event sourcing
system architecture
offentlige anskaffelser
openejb
streaming architecture
openldap
drillo-arkitektur
intrusion prevention system (ips)

Arbeidsgivere

2021 - fram til nå

Grunnlegger, eier og CTO

eXOReaction AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2019 - fram til nå

Grunnlegger, eier, principal konsulent og CTO

Sunstone Tech AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2019 - fram til nå

Grunnlegger, eier og CTO

Quadim AS

CTO og sjefsutvikler av Quadim sin kompetanseplattform

2015 - 2019

Principal Consultant

Capra Consulting AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2012 - 2015

Principal Consultant / Practice Lead Software Engineering

Altran Norge AS

Som Practice Lead for Software Engineering var Totto ansvarlig for å bygge opp Software Engineering avdelingen fra bunnen av til et slagkraftig team samtidig som han var sjefskonsulent ute hos kunder.

2012 - 2013

CTO

FreeCode AS

Sjefskonsulent og CTO i FreeCode.. Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, sjefsutvikler, strategirådgiver. Fagansvarlig for FreeCode.

2008 - 2012

Sjefkonsulent

Webstep AS

Sjefkonsulent. Rådgiver, mentor, software arkitekt, sjefsutvikler, strategirådgiver.

2000 - 2003

Sjefarkitekt e-handelsplatform, sjefsutvikler

WM - data Consulting (E - Line Group ASA / Tenpipes AS

Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Ansvarlig for arkitektur, utvikl ing, produksjon og vedlikehold av E - Line Group sin avanserte platform for elektronisk handel inkludert ordre og warehousesystemet fra Pulsen AB.. Fagansvarlig for Java faggruppe, med fokus på java i distribuerte systemer, J2EE (EJB), J2ME (MIDP), software arkit ektur, metode og sikkerhet. Verktøy inkluderte bl.a. Intershop Enfinity, Pulsen, Oracle, Cognos PowerPlay, Sonic MQ, Maven og JBoss.

1998 - 2002

Technical Manager and Lead Developer

Zero Mindset Ltd

SHE (Safety Health and Environment) Management Information Systems med verktøy som Swing/JGoodies, MySQL/Postgres/Oracle, Java WebStart, Tomcat/Apache og software factory teknikker.

1997 - 2000

Utvikler/seniorkonsulent

Numerica Taskon AS / Mogul.com

Fagansvarlig for Java og Distribuerte Systemer Prosjektleder, mentor, software arkitekt, teknologirådgiver, strategiredgiver og kursholder. Java, RMI, EJB/J2EE, CORBA/DCOM, Jini, UML, Rational Unified Process, C++, UNIX, AIX og Smalltalk.

1993 - 1994

Software Process Engineer/Researcher

Fujitsu Ltd, Fujitsu Software Laboratories, Kawasaki, Japan

Software Maturement og Software Process. Prototyping av Software Process modeller (CMM hovedsaklig) under RASP (Regatta Automated Software Process) på UNIX systemer. Emacs, TCL og TK.

1992 - 1993

Utvikler, project controller

Statoil, Utbyggingdivisjonen

Planleggingssystemer og databasesystemer for kostnadskontroll. Zeepipe og Europipe. Prosjekt kontroll gruppen. Mye prosjektplanleging og oppfølging. DataEase, Paradox, Artemis, Lotus 1 - 2 - 3 og Microsoft Project.

Annen informasjon