- Realise the value of skill-driven networks.

Personalia

Steinar Haugen
For eXOReaction
Principal Engineer
Steinar er sterkt involvert i programvarehåndverk, der hans lidenskap er å fokusere på gode enhetstester og bruk av de riktige modellene og abstraksjonene i løsningene. Spesialiteter: Erfaren utvikler og kursinstruktør for komponentbaserte og objektorienterte systemer i alle programvarelag. Interessert i visualisering, algoritmedesign, systemarkitektur og metodikk. Arbeidet med både MS Windows- og Unix-baserte systemer, inkludert porting mellom disse. I det siste har han utviklet løsninger mot Amazon Web Services (AWS) og oppsett av utviklingsinfrastruktur.
Address not set
sirianna.sevilhaug@hotmail.com
Phone not set

Erfaring

2021 - 2023

Utvikler

Entra ASA og Rebel U2 AS

AWS ELB
Continuous Delivery
apache lucene
Junit Craftsperson 100%
Amazon CloudWatch
postgresql
AWS ec2 Craftsperson 100%
oauth
BASH
AWS (Amazon Web Services)
Amazon Aurora
Hazelcast
Amazon Relational Database Service (RDS)
JSON
Java
microservice architecture
maven
IntelliJ IDEA
JSONPath
Rest API
GitHub

EntraOS er en operativsystem for integrasjon av tjenester for næringsbygg i en felles plattform, rettet mot bygningsadministratorer, leietakere og sluttbrukere. Da Steinar kom inn i prosjektet var det kun et bygg, Rebel, som brukte plattformen. I tillegg var det en del manuelle rutiner knyttet til provisjonering av sluttbrukere i eksterne systemer (adgang, lunsj). Hans hovedfokus har var EntraOS var automatisering av provisjonering, støtte for flere bygg, samt monitorering og vedlikehold i daglig drift.

2022 - 2022

Utvikler

Opplysningen 1881 - Opplysningen ID

rest
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
xml
JSON
Java
Jenkins
whydah
Single sign-on (SSO)
linux
microservice architecture
JSONPath
maven 3
GitHub

Steinar har jobbet med integrasjon av samtykke via tredjepart (Traq) for Opplysningen 1881 sitt ID prosjekt i deres SSO (single sign-on) løsning i to korte perioder i tidsrommet angitt; implementasjon i mai, mindre justeringer for endringer i Traq i desember.

2020 - 2021

CTO / tech lead

GrepS AS Developer Skill Analysis Platform

Nuxt
Highcharts
R
yarn
Spring Security
HTML
CQRS
Eclipse
Junit Craftsperson 100%
gradle
docker
xrdp
aws route 53
Robo3t
AWS ec2 Craftsperson 100%
Groovy Craftsperson 100%
MongoDB
aws s3
ASM
BASH
GraphQL
Griffon
tomcat
maven
GSP
JavaScript
AWS sqs
Java
CXF
apache 2
Vue
ubuntu
guacamole Craftsperson 100%
Spock
TestNG
CSS
Grails
IntelliJ IDEA
Microsoft Azure
JavaFX
Rest API
Webservices

Steinar jobbet med RCC med DND og de andre samarbeidende selskapene (se oppføringen nedenfor) i første halvår av 2020. Etter en periode med konsolidering og oppretting av en "normal" utgivelse som inkluderte alle forbedringer og tilpasninger fra det arrangementet, fortsatte Steinar å jobbe med å forbedre plattformen for kunder og utviklere. I denne perioden skiftet fokus gradvis fra kundefokusert "rekruttering" til fokus på utviklerne som løser oppgavene - tilbakemeldingene og muligens bidragene de kan gi. Plattformen skulle være et verktøy for utviklerne som løser oppgavene – et verktøy som hjelper dem med å forbedre seg – og forhåpentligvis ha det gøy med å løse oppgaver underveis. Steinar sin rolle i selskapet er CTO og teknisk leder. Nedenfor er en kort oversikt over utgivelser i denne tidsperioden, med fokus på utgivelsen uthevet. Versjonsnumre angir år/måned for utgivelsen. • 20.06: Sammenslåing og konsolidering av endringer gjort for RCC: Det ble gjort mange forbedringer og utvidelser til plattformen for å muliggjøre RCC-hendelsen. Disse ble slått sammen og inkludert i denne versjonen. • 20.08: Resultatrapporter: Forbedringer i resultatrapportene – både online og i nedlastbare PDF-er. • 20.09: Detaljerte oppgaveresultater og foreløpige resultater – trinn 1: To store forbedringer av tilbakemeldingene til utviklere og kunder. Det er bare aktivert for noen selskaper, ikke for alle. Detaljerte resultater inkluderer en tilbakemeldingskomponent for utvalgte oppgaver som viser hva vi leter etter, hvordan du (som utvikler) gjorde, og hvordan dette er sammenlignet med alle andre. Foreløpige resultater er en annen komponent som bare er aktivert for utvalgte firmaer og utviklere. Den viser de automatiserte resultatene umiddelbart – uten manuell inspeksjon. Når manuell inspeksjon er fullført, oppdateres visningen naturlig for dette. • 20.11: Foreløpige resultater – trinn 2: Nye design- og resultatsider for å vise en forbedret versjon av de foreløpige resultatene. • 20.12: Utviklertilbakemelding: Flere oppdateringer ble gjort for utviklertilbakemeldinger og GUI / diagrammer. • 21.02: Utvikler UI / UX-ombygging: En ny og forbedret design for utvikleren og tilbakemeldinger fra kunder. Et mobilvennlig design. Flere nye diagrammer ble inkludert. En utviklervennlig "mørk modus" ble lagt til.

2020 - 2020

Rosing Coding Challenge 2020

Den Norske Dataforening / GrepS AS

CQRS
Eclipse
Junit Craftsperson 100%
Lombok
Spring
Slack
Spock
TestNG
Axes Framework
IntelliJ IDEA
Rest API
Webservices

DND og GrepS samarbeidet om å gjøre den aller første norske Java developer skill competition mulig – Rosing Coding Challenge (RCC). Fem forskjellige selskaper (Sopra Steria, Bouvet, Storebrand, DNB, Patientsky) støttet konkurransen av lage programmeringsoppgaver for den. Steinar jobbet tett med alle fem selskapene, hjalp dem med å skape oppgavene og integrere dem med plattformen. Det ble opprettet en fullstendig tilpasset distribusjon plattformen for denne konkurransen – og Microsoft støttet oss med gratis virtuelle maskiner på Azure for å sikre høy ytelse under økt belastning. GrepS kalibrerte og scoret resultatene av programmeringsdelen av konkurranse - også i det visuelle og integrasjonen av ikke-programmeringen del av konkurransen.

2017 - 2019

Developer Skill Analysis Platform

GrepS AS

Nuxt
Highcharts
R
yarn
Spring Security
HTML
CQRS
Eclipse
Junit Craftsperson 100%
gradle
docker
xrdp
aws route 53
Robo3t
AWS ec2 Craftsperson 100%
Groovy Craftsperson 100%
MongoDB
aws s3
ASM
BASH
GraphQL
Griffon
tomcat
maven
GSP
JavaScript
AWS sqs
Java
CXF
apache 2
Vue
ubuntu
guacamole Craftsperson 100%
Spock
TestNG
CSS
Grails
IntelliJ IDEA
Microsoft Azure
JavaFX
Rest API
Webservices

Ettersom Technebies var nær ved å gå tom for penger fra forskningsstipend og pilot kunder, jobbet Steinar omtrent et halvt år som konsulent (se prosjektet med Kongsberg Maritime nedenfor). I denne perioden ble oppstartsselskapet "GrepS" startet. Heidi Frost Eriksen ble ansatt som ny administrerende direktør. Formålet GrepS var å kommersialisere plattformen og forskningsarbeidet som gjøres i Technebies. All IP i Technebies ble overført til det nye selskapet. Steinar var CTO og hovedteknisk leder for GrepS.

2017 - 2017

Autonom Docking for Hugin AUV - MapApp

Kongsberg Maritime

c++
Microsoft Visual Studio
QT
BASH
MROS/ROS
git

KM har ledet utviklingen av autonome maritime kjøretøy i flere tiår. Hugin AUV (Autonomous Underwater Vehicle) er kontinuerlig utviklet og forbedret siden tidlig på 90-tallet. De har en rekke anvendelser innen oseanografi, miljøovervåking og undervanns ressursstudier. Mens Hugin er ubemannet, var det ikke dokking med et overflatekjøretøy. Formålet med dette pilotprosjektet var å skape et ubemannet overflatekjøretøy for dokking / lading av Hugin AUV; det vil si at den skal fjernstyres fra landsiden. Steinars ansvar var å opprette fjernkontrollprogrammet (MapApp) for dette. Applikasjonen viser plasseringen av alle omkringliggende kjøretøy (inkludert dokking selve kjøretøyet og Hugin AUV-er) på et kart. I tillegg inneholder den kontrollere for pilotering av dokkingkjøretøyet – styring, forover og revers – og kontrollere for dokking av Hugin AUV. Steinar var den eneste utvikleren som jobbet på MapApp, men jobbet naturligvis tett med resten av teamet.

2013 - 2017

Developer Skill Analysis Platform

Technebies

Java Webstart
R
Spring Security
HTML
Eclipse
MySQL/MariaDB
Junit Craftsperson 100%
gradle
docker
xrdp
aws route 53
AWS ec2 Craftsperson 100%
Groovy Craftsperson 100%
MongoDB
aws s3
ASM
BASH
Griffon
tomcat
maven
GSP
JavaScript
AWS sqs
Java
CXF
apache 2
ubuntu
guacamole Craftsperson 100%
Spock
TestNG
CSS
Grails
IntelliJ IDEA
JavaFX
Rest API
Webservices

I 2013 begynte Steinar å jobbe fulltid i Technebies sammen med Gunnar Bergersen. (som også jobber deltid som førsteamanuensis ved UiO). Vårt arbeid ble finansiert av forskningsstipend og noen pilotkunder lokalisert i Norge, Danmark og India. Gunnar hadde ansvaret for videreføring av sin ferdighetsvurderingsforskning og flytting av ferdighetsanalysen fra tilpassede verktøy til R-manus, samt alt administrativt. Steinar hadde ansvaret for alle tekniske problemer, inkludert utvikling av plattformen, verktøy og integrasjon av ferdighetsanalyseskriptene. Alt teknisk arbeid, bortsett fra R-skript for analyse av samlede resultater og styrker/svakheter, ble utført av Steinar. I denne tidsperioden opprettet vi en helautomatisk, ren nettleserbasert ferdighetsanalyseplattform og verktøy. Nedenfor er en kort oversikt over våre utgivelser i denne tidsperioden, med fokus på utgivelsen uthevet. Versjonsnumre angir år/måned for utgivelsen.

2012 - 2013

Integrasjons Plattform / Mobil App

Eika

Mule
BASH
maven
JSON
Java
git
IntelliJ IDEA
Rest API

Eika Gruppen er en allianse av 80 lokalbanker i Norge. På grunn av dette kan deres Mobil Applikasjon (lokalbanken i lomma) tilpasses for hver lokalbank, men basert på felles kode. Steinar jobbet på backend integrasjonsplattform med utvikling / forbedring av flere tjenester, for eksempel forsikring, lojalitetsprogram, BankId på mobil, SMS integrasjon, kampanjer, ytelsestest og forbedringer osv. Disse backend-tjenester ble distribuert som Rest-webtjenester for programmet. De viktigste integrasjonsverktøyet var Mule.

2012 - 2013

Intrum Justitia / Apotek 1, AutoLogin

Apotek 1

BASH
maven
Java
git
IntelliJ IDEA

Som en del av et team med to utviklere jobbet jeg med en liten klientsideapplikasjon for å sikre automatisere innlogging på Intrum Justitia kundenettapplikasjon for en norsk apotekkjede (Apotek 1). Etter at den var fullført, håndterte jeg den lille mengden vedlikehold som kreves gjennom hele 2013.

2011 - 2012

Phoenix integrasjonsplattform

Intrum Justitia

BASH
maven
Java
git
IntelliJ IDEA
webMethods integration server

Intrum Justitia var et svensk-eid selskap for inkasso. Etter at Steinar jobbet der (som konsulent) fusjonerte de med Lindorff (i 2017), og solgte senere Norsk del av Intrum til Lowell (i 2018). Steinar jobbet med Phoenix integrasjonsplattform, som hovedsakelig ble utviklet av Greenbird, et norsk konsulentselskap Steinar tilknyttet på den tiden. Denne plattformen ble utviklet på webMethods integrasjonsserver. Formålet med denne integrasjonen var å tilby API-er for selskaper som bruker Intrum til inkasso og integrerer det med alle interne backend-systemer i Intrum. Hovedfokus på den tiden var tilpasset integrasjon med elektriske kraftselskaper, som Fortum.

2012 - 2012

Plattform for ferdighetsanalyse av utviklere

Technebies

Java Webstart
Spring Security
HTML
Groovy Craftsperson 100%
Jira
BASH
Griffon
GSP
JavaScript
Java
CXF
Confluence
git
CSS
Grails
IntelliJ IDEA
Crowd

I 2012 brukte Gunnar Bergersen og jeg fortsatt fritiden og kveldene våre jobbe med og raffinere den første versjonen av Developer Skill Analysis Platform. På dette tidspunktet tok plattformen form, men den var langt fra ferdig. Der var fortsatt flere manuelle trinn som kreves for å sette opp oppgaver, evaluere resultater og opprette resultatrapporter. Den besto av et webprogram for å sette opp og gjennomgå resultater, virtuelle maskiner på AWS EC2 for utviklere til å utføre sine programmeringsoppgaver, et program som viser oppgavebeskrivelser og nedlasting og innsending av kode. Utviklere åpnet de virtuelle maskinene ved hjelp av tilkobling til eksternt skrivebord. Vårt fokus i 2012 var: • Oppsett av virtuelle maskiner på AWS EC2 for å fullføre programmeringen Oppgaver. • Forbedre brukeropplevelsen når du løser oppgaver. • Vedlikehold av "prototype"-applikasjonen (JCAT) som brukes til ferdighetsanalyse. • Starte opp med en pilotkunde (Nets). • Utviklerinfrastruktur: Oppsett av Jira, Confluence, Crowd, Git server på våre lokale interne servere.

2010 - 2011

Plattform for ferdighetsanalyse av utviklere

Technebies

HTML
Aqua Data Studio
gradle
TrueCrypt
Cygwin
Groovy Craftsperson 100%
BASH
Griffon
tomcat
GSP
JavaScript
Kanban
Java
XWiki
git
CSS
Grails
IntelliJ IDEA

JCAT er et program for å automatisere evalueringen av Java programmerer ferdighetstester. En prototype for testevalueringen ble gjort av Simula Research, som en del av arbeidet på Gunnar Bergersens ph.d.-grad. Technebies ble startet av Gunnar og meg for å profesjonalisere og fortsette utvikling av JCAT til et slikt nivå at evalueringen av kandidatene som tar ferdighetstestene er helautomatiske, utført over internett og av høy kvalitet. I denne perioden jobbet vi hovedsakelig med dette som et sideprosjekt på fritiden og kveldene. Oppgavene mine var mange og varierte: - Opprette et produksjonsklart profesjonelt program basert på en eksisterende prototyp - skrivebordsklient for automatisk opplasting/nedlasting av tester - grensesnitt for webtjeneste - skalerbar automatisert testevaluering - integrere automatiserte CAT-algoritmer (datamaskin adaptive testing) - back-office-funksjonalitet · Skriv nye ferdighetstester · Sette opp intern infrastruktur (versjonskontroll, wiki, kryptering av sensitive data, kontinuerlig integrasjon) · Oppsett av produksjonsmiljø (java, tomcat, jcat)

2010 - 2011

Mobile Platform Upgrade

Telenor Mobile

Aqua Data Studio
gradle
Cygwin
Groovy Craftsperson 100%
BASH
weblogic
mks
Kanban
Java
Bamboo
IntelliJ IDEA

Hovedfokuset for dette prosjektet var oppgradering; maskinvare, programvare, operativsystem, tredjepart programmer og biblioteker, både for klient- og serversiden. Jeg var en del av et team på 4-5 personer som arbeidet med oppgraderinger av COS, er mellomvareplattformen i Telenor Mobile. Arbeidet mitt fokuserte på følgende problemer: · Java- og weblogoppgradering · Oppgradering av programmeringsmiljø · Bygg systemoppgradering fra Maven 1 til Gradle

2010 - 2010

OFM task force

Telenor Mobile

Aqua Data Studio
weblogic
Java
IntelliJ IDEA

Jeg var en del av en arbeidsgruppe for å sikre at OFM (søknaden som brukes av Telenor Mobile forhandlere) var i stand til å håndtere den økte arbeidsmengden som var forventet i Desember (julesalg). Programmet hadde ytelsesproblemer, som stammer fra ulike deler av verdikjeden (app, mellomvare, db). Nedetid og tekniske problemer vil føre til tap av salg.

2009 - 2009

Fleksibel Kampanje - PACMan 3.4

Telenor Mobile

Drools
Aqua Data Studio
mks
Java
Ehcache
IntelliJ IDEA
Scrum

Fleksibel Kampanje prosjektene startet i 2006, og dette er ikke første gang jeg har vært involvert (datert 2006-2007). Nå kan fleksible kampanjer som trer i kraft i morgen, har vært på plass i Telenor Mobile siden 2006. Senere prosjekter inneholder stadig flere forbedringer og kampanjedefinisjoner. Denne gangen, mye fokus var på ytelse. Hovedoppgaven som ble tildelt meg i dette prosjektet var å implementere en enkel å bruke rammeverk for distribuerte hurtigbuffere. Rammeverket skal bare bestå av en tynn innpakning over en 3rd part implementering, og ble satt til å erstatte en rekke "hjemmedyrkede" løsninger som har blitt skrevet gjennom årene. Et lite nett program for tømming av enkeltelementer eller hele hurtigbufferen, samt vise annen hurtigbufferstatistikk ble også implementert. I tillegg jobbet jeg med tuning og ytelse av viktige metoder.

2008 - 2009

COS Restructuring

Telenor Mobile

SQL
Drools
Aqua Data Studio
maven
EJB
mks
Java
Bamboo
Splunk
IntelliJ IDEA
Scrum

Dette prosjektet besto av mange forskjellige mindre deler, med det formål å forenkle vedlikehold av COS, mellomvareplattformen i Telenor Mobile. Dens hoveddeler var: · Regler motorintegrasjon med COS · Avslutt CORBA-opprydding · Separate loddrette domener · Verktøy for logganalyse · Forbedre rammeverket for funksjonelle tester · Forbedre ytelsen og stabiliteten til COS-builden Steinar var involvert i dette prosjektet fra en tidlig fase, og bidro til arkitekturen skisse, analyse og løsningsutvikling. Han var i tillegg Scrum Master i prosjektet.

2007 - 2008

Web i Norge

Telenor Mobile

SQL
Aqua Data Studio
Ant
xml
maven
EJB
jms
mks
Java
XP
IntelliJ IDEA
Scrum

Web in Norway (WiN) var et prosjekt for utvikling av to nettbaserte applikasjoner til erstatte eksisterende eldre programmer, én for forbrukermarkedet og én for store bedriftskunder. Bare sistnevnte applikasjon ble faktisk utviklet, og jeg ble involvert ganske sent, mange måneder inn i prosjektet, i arbeidet som er nødvendig for mellomvareplattform (COS). Problemer med kildekontrollsystemet (MKS) førte til 8-9 måneders separate utvikling i dette prosjektet og resten av COS i ulike grener uten sammenslåing utført. Min første oppgave i dette prosjektet var å rydde opp i dette rotet. Etter å ha fullført denne første sammenslåingen, kunne jeg endelig jobbe som en vanlig mobil MW utvikler igjen, skrive løsninger for kundesamtykke via SMS / e-post, SIM-kort aktivering og inventar, etc.

2008 - 2008

Computer Adaptive Test Applikasjon

Simula Research & University of Oslo

Swing
SebVersion
maven
Java
IntelliJ IDEA

JCAT-søknaden var et verktøy for automatisk evaluering av innsendte løsninger til et sett med Java-ferdighetstester. Formålet med søknaden var å gjøre det mulig for en ph.d.-student å automatisk evaluere ferdighetstestresultater fra en rekke utviklere og koble resultatene til forskjellige evaluerings- og prediksjonsmodeller. Arbeidet med søknaden ble startet av to masterstudenter ved Simula Research før jeg overtok ansvaret for det. Søknaden var i dårlig form da jeg begynte å jobbe med det, så mye at jeg måtte skrive om det meste på nytt for å innlemme kravene. I tillegg skrev jeg en kommandør Swing GUI til forenkle oppsett av testevaluering og utførelser mot de innsendte løsningene.

2008 - 2008

Ekstern sensor

Simula Research & Universitetet i Oslo

Jeg var ekstern sensor for en masteroppgave levert av en av masterstudentene som jobbet med JCAT-søknaden ved Simula Research.

2007 - 2007

COS Vedlikehold

Telenor Mobile

Swing
BEA Weblogic
BASH
mks
Java
Perl
IntelliJ IDEA

Se beskrivelsen av "COS Maintenance" for 2003-2005 for generell beskrivelse. Etter et par år i prosjekter var jeg tilbake i vedlikeholdsteamet for en stund. I tillegg til de vanlige støtteproblemene kan problemløsing og forskjellige analyseproblemer, jobbet jeg med et par store problemer for vedlikeholdsteamet. · Code Restructure: En større restrukturering av et svært stort kodegrunnlag. Store problemer med kildekontrollsystemet ble oppdaget som en del av denne prosessen. Teknologi og verktøy: Perl, BASH, MKS · Kvalitetssikring: Utviklererstatninger i store programvare miljøer er naturlige, men denne gangen skjedde det på en gang. Mange erfarne COS-utviklere forsvant og nye utviklere ble ansatt. På grunn av en større del enn normalt av utviklere som er nye i COS, ble en spesialisert QA-gruppe satt sammen. Jeg var en av 4-5 personer i denne gruppen som utførte QA av alt fra analyse til implementering for å sikre at kvalitetsnivået i leveransene var som forventet. · Belastningsfordeling: Mens jeg ventet på en maskinvareløsning, fikk jeg oppgave med å skrive en programvareløsning for å løse belastningsfordelingsproblemer i produksjon. En algoritme som kan ta hensyn til bruk av klyngemedlemmer har nå erstattet de enkle algoritmene levert av BEA. Jeg skrev også en enkel Swing-applikasjon for testformål. Denne løsningen er fortsatt i bruk (som av juni 2010); Maskinvareløsningen har fremdeles ikke manifestert seg. Teknologi og verktøy: BEA WebLogic, Java, Swing, IntelliJ IDEA · AA: Nei, det er ikke anonyme alkoholikere, det er anonyme arkitekter! Hvis du er merket som arkitekt i Telenor Mobile, er din rolle betydelig endret. Først og fremst kan du glemme programmering. Møter, PowerPoint, ord og excel vil utgjøre din nye hverdag. Derfor anonyme arkitekter. Som en del av et 6-manns team deltok jeg i å lede emnet for COS.

2007 - 2007

Java ferdighetstester

Simula Research

Swing
Java
IntelliJ IDEA

Som en del av bakgrunnsarbeidet for en ph.d.-student ved Simula Research, som utvikler modeller for adaptiv testing av datamaskiner (CAT), jobbet jeg med Java-ferdighetstestene som vil bli gitt til en rekke testkandidater rundt om i verden. Mitt arbeid besto av QA av tester utviklet av andre, samt utvikling av nye tester.

2006 - 2007

Skredderplan

Telenor Mobile

SQL
Aqua Data Studio
Ant
Visio
xml
maven
EJB
mks
Java
XP
Pair Programming
IntelliJ IDEA
Scrum

Rettet mot kunder med forhåndsbetalte abonnementer. En skredderplan er en variant av et forhåndsbetalt abonnement der kunden kan velge mellom ulike forhåndsdefinerte rabatter til gjengjeld for å la en konstant sum bli trukket fra sin forhåndsbetalte konto hver dag. Ulike skredderplaner gir ulike rabatter, slik at kunden kan velge den beste egnethetsplanen i henhold til eget bruksmønster. Rabattene er vanligvis redusert ringepris, en rekke gratis minutter for en periode, rabattert SMS, etc. De to prosjektene gikk parallelt siden en skredderplan enkelt implementeres som en "konstant kampanje". Min rolle i prosjektet var hovedsakelig i analysefasen, samt utvikling arbeid relatert til fleksibel kampanjeprosjektet. I mellomvaredelsystemet ble to prosjekter håndtert av samme utviklingsteam.

2007 - 2007

Telemetri

Telenor Mobile

SQL
Aqua Data Studio
EJB
Agile
mks
Java
Pair Programming
IntelliJ IDEA
Scrum

Telemetri prosjektet startet opp fordi posten og telekommunikasjons myndigheten i Norge påla alle mobiloperatører et nytt krav. Et nytt nummer (telefonnumre som starter med 59) var begrenset til telemetri (maskin til maskin) bruk. Videre måtte alle nye telemetriabonnementer fordelen med den nye nummerserien. Naturligvis var det ingen logikk i de eksisterende delsystemene for dette. Jeg deltok i dette prosjektet som en av to mellomvareutviklere.

2006 - 2007

Flexible Campaign

Telenor Mobile

SQL
Aqua Data Studio
Ant
xml
maven
EJB
jms
mks
Java
XP
Pair Programming
IntelliJ IDEA
Scrum

Flexible Campaign var et prosjekt som hadde pågått en stund da jeg kom inn. Leveransen var hovedsakelig for markedsavdelingen, slik at de kunne gjennomføre en kampanje innen svært kort tidsramme, bare en dag. Dette var i skarp kontrast til situasjonen før, hvor de måtte sette opp et prosjekt som spenner over flere delsystemer, og måtte forvente en utviklingstid på 3-6 måneder. En egen søknad om å sette opp en kampanje var også en del av prosjektet. Jeg gikk inn i dette prosjektet i fase 2 og jobbet med rules engine, generalisering av prisoverstyringer og dels med avtaler. Utviklingsteamet besto av 8-10 personer.

2007 - 2007

MaiPenRai ORM (personal pet-project)

MaiPenRai ORM

JDBC
HSQL
Java
MySQL
IntelliJ IDEA

Mai Pen Rai er thai for "ikke noe problem" (så vel som noen få andre betydninger), som er velegnet til dette prosjektet. Jeg begynte å jobbe med det mens jeg var på ferie i Thailand og kom ganske langt på kort tid (noen uker). Prosjektet er et Java-bibliotek for enkel utholdenhet av Java-objekter og deres relasjoner. Mine første tanker med dette kjæledyrprosjektet var å frigjøre det som gratis / åpen kildekode. En stadig økende familie, så vel som flere "fritid" prosjekter, dessverre bremset ned arbeid på den. Selv om jeg aldri kom meg rundt for å slippe den, brukte jeg opplevelsen og ideene når jeg opprettet GrepS ORM flere år senere.

2005 - 2006

SIM Nordic

Telenor Mobile

SQL
Axis WebService
Aqua Data Studio
Swing
xml
FTP
maven
EJB
jms
mks
Shell-script
Java
XP
Pair Programming
IntelliJ IDEA
Scrum

For å oppnå synergieffekter fra Telenors oppkjøp av Sonofon i Danmark, mange prosjekter ble etablert for å koordinere verdikjedene. SIM Nordic var et av de få prosjektene som ble drevet til sin konklusjon. Formålet med prosjektet var å la Telenor SIM-avdelingen i Oslo overta SIM-kortproduksjonen for Sonofon, som ble satt ut til to eksterne underleverandører. Kostnadsreduksjonen har vært betydelig, nesten dobbelt så stor som anslaget. Jeg var en av fire utviklere som jobbet med å implementere tilpasningen av de to forskjellige SIM-kortordreverdikjedene, samt med å tilpasse SIM-avdelingene Swing-basert administrasjon GUI.

2006 - 2006

Felles Mobilsvar

Telenor Mobile

TestDirector
Aqua Data Studio
Swing
xml
maven
EJB
mks
Java
XP
Pair Programming
IntelliJ IDEA
Scrum

Post- og telekommunikasjonsmyndigheten har pålagt mobiloperatører i Norge bruker ett felles talemeldingsnummer i stedet for å tilordne ett nummer til hver abonnent. Årsaken til dette er at nummerserier nesten er brukt opp; vi går tom for gratisnumre. På denne måten frigjøres noen millioner tall. Jeg kom inn i dette prosjektet ganske sent og jobbet hovedsakelig med testing og feilretting. Prosjektet var imidlertid ganske interessant, på grunn av sin omfattende natur. Hver i Telenor Mobiles verdikjede var på en eller annen måte involvert, noe som gjorde heller store krav til grundig verdikjede- og integrasjonstesting.

2005 - 2005

Totalkunde

Telenor Mobile

Axis WebService
xml
maven
EJB
mks
Java
IntelliJ IDEA

Konseptet totalkunde lånes fra bank-/forsikringsvirksomheten. For hvis en kunde kan defineres som en totalkunde hvis han/hun har et lån, vises en sparekonto og kredittkort i samme bank. En totalkunde i Telenor vil motta 5% rabatt på alle regninger og er definert til å være enhver kunde med fast netto abonnement, mobilabonnement og ADSL levert av Telenor. Jeg var den eneste utvikleren i mellomvareapplikasjonen (COS) for dette prosjektet.

2003 - 2005

COS

Telenor Mobile

SQL
svg
cvs
HTML
XRadar
XMLSpy
xml
maven
EJB
jms
mks
Java
xsl
XP
Pair Programming
IntelliJ IDEA
Scrum
DBArtisan

COS er mellomvarelaget for det meste av forretningslogikken i Telenor Mobile, største Telecom-selskapet i Norge. COS presenterer en enhetlig API for klient programmer, ved hjelp av programserveren Bea WebLogic J2EE. COS Maintenance er et team av utviklere som håndterer små og store utviklinger oppgaver i systemet basert på endringsforespørsler og feil som ikke involverer mer enn to systemer i Telenor Mobile. Endringer som involverer mer enn to systemer er håndteres av separate prosjekter. Fokuset for vedlikeholdsteamet er å opprettholde høy kvalitet i systemet over tid. Mine oppgaver innen COS i denne perioden var mange og varierte. · Pareto: Et rent COS-prosjekt med fokus på å forbedre kvaliteten på COS. Både når det gjelder systemets oppetid og generell kvalitet, men også med hensyn til utviklingshastighet og "Tid til marked". Mine hovedoppgaver i dette prosjektet var: o XRadar: XRadar er et åpen kildekode-prosjekt utviklet og drevet av Telenor Mobile for systemanalyse av Java-prosjekter, med kraftig rapportering. Det innebærer både statisk analyse (kodekvalitet, modulavhengigheter, etc) og dynamisk analyse (prosjektutvikling over tid, basert på statisk analyse av flere utgivelser). Analysene presenteres som en kombinasjon av HTML-sider med SVG-grafikk. Se http://sourceforge.net/projects/xradar/ Jeg jobbet med utvikling av nye statiske og dynamiske analyser, samt en plugin for IntelliJ IDEA. o Maven: COS er et stort system som består av tusenvis av klasser og ~1,5 millioner kodelinjer. Det pleide å være inneholdt i et stort Myrprosjekt, med fordelene og ulempene som medførte. For å rydde opp i sykliske avhengigheter og unngå dem i fremtiden, ble prosjektet delt opp i mange små Maven-prosjekter med prosjektavhengigheter der sykluser er ulovlige. Jeg jobbet med innføringen av Maven i COS, ved å trekke ut mindre uavhengige deler i separate prosjekter, løse sykliske avhengigheter og skrive bygge skript underveis. Teknologi og verktøy: Maven, XML/XSL, HTML, SVG, Java, XMLSpy, IntelliJ IDEA, XP, Scrum, Pair Programming, MKS, CVS · COS-støtte: For å beskytte utviklere mot alle typer COS-relaterte forespørsler fra eksterne systemer (vanligvis klienter), opprettes en postboks for COS-støtte. Vanligvis vil en erfaren COS-utvikler få ansvaret for å håndtere innkommende forespørsler, analysere disse og om nødvendig tildele dem til riktig person. Jeg har hatt ansvar for COS-støtte i flere perioder, og jobbet med effektivisering av COS støtter prosess. Teknologi og verktøy: Java, EJB, JMS, SQL, IntelliJ IDEA, DBArtisan, MKS · Diverse: Som en del av COS-vedlikeholdsteamet jobbet jeg med flere mindre endringsforespørsler og feilrettinger. Alt fra trivielle til mer komplekse endringer (som ytelsesproblemer, etc). Teknologi og verktøy: Java, EJB, JMS, SQL, IntelliJ IDEA, DBArtisan, XP, Scrum, Pair Programming, MKS

2003 - 2003

Genetic Programming Framework

JGenetic

SubVersion
Visio
uml
Java
IntelliJ IDEA

Genetisk programmering er et lovende felt innen kunstig intelligens (AI). JGenetic er et fullstendig rammeverk i Java for automatisk å skape sterkt inntastet programmer. Et rikt sett med genetiske operatorer er gitt, for eksempel flere mutasjoner operatører, crossover, reproduksjon og funksjoner for automatisk definering av funksjoner, gjentakelser, løkker, rekursjoner og lagringstilgang. Målspråket er Java, men av inneholder maler for alle operasjoner, kan praktisk talt alle språk brukes som mål språk. Et rikt sett med testtilfeller er gitt. Dette er et prosjekt utviklet privat på fritiden. Den kan konverteres til åpen kilde en gang i fremtiden hvis jeg føler for det. Alt arbeid utføres av meg.

2003 - 2003

SMS information system

SMSWorld

cvs
Ant
Swing
Visio
uml
JDBC
Java
MySQL
IntelliJ IDEA

Et system for massesending av SMS-meldinger til samsvarende abonnenter. Innkommende informasjon evalueres manuelt og, hvis den godkjennes, sendes som SMS-meldinger til alle abonnenter av samsvarende informasjonskategori. En Swing-basert administrasjon-modulen er også implementert for dette systemet. Utviklingen ble utført av meg.

2001 - 2002

COS og Compass Billing

Telenor Mobile

Ant
mq
Swing
Sybase
Visio
uml
JDBC
xml
weblogic
EJB
jms
PVCS
TogetherJ
Java
Iona CORBA
IntelliJ IDEA
DBArtisan

COS er mellomvarelaget for det meste av forretningslogikken i Telenor Mobile, største Telecom-selskapet i Norge. COS presenterer en ensartet API for klientprogrammer via Bea WebLogic J2EE-applikasjonsserveren. Det pleide å være CORBA-basert, men er nå portet til J2EE. Compass Billing er et stort prosjekt for å introdusere et nytt faktureringssystem i Telenor Mobile. · SIM & Number Management: En total omskriving av SIM-kortet og antall relaterte tjenester, og flytter ønsket funksjonalitet fra Telenor Mobile backend-systemer og inn i COS. Et helt nytt design, med et Java-basert Swing GUI, som bruker J2EE-teknologier i COS og en ny DB-design. Dette var et stort prosjekt som ble avsluttet innen kort tid av et lite team som håndterte alt, inkludert krav, analyse, design og implementering. Teknologi og verktøy: UML, Java, Swing, Ant, WebLogic, EJB, JMS, JDBC, XML, SQL, Sybase, IntelliJ IDEA, TogetherJ, Visio, DBArtisan, PVCS · Nettverkstjeneste: Asynkron tjeneste i COS for kommunikasjon mot telekommunikasjonsnettverket. For eksempel, for å aktivere et SIM-kort, endre operatør for et gitt nummer, få status for et nummer, etc. Vi var to personer som designet og utviklet denne tjenesten. Teknologi og verktøy: UML, Java, Iona CORBA, JDBC, XML, SQL, Sybase, MQ, IntelliJ IDEA, TogetherJ, Visio, PVCS · Compass Billing Release 1a: For den første utgivelsen av Compass Billing ble det gjort noen endringer i COS, og flere nye tjenester var utviklere. Jeg var en av to utviklere som analyserte, designet og implementerte tjenester for: Faktura, Fakturering og en Daemon Batch-jobb som involverte store mengder data. Teknologi og verktøy: UML, Java, Iona CORBA, JDBC, Sybase, SQL, XML, MQ, IntelliJ IDEA, TogetherJ, Visio, PVCS

2002 - 2002

Course Instructor in J2EE essentials

Mogul Technology

servlet
JDBC
SOAP
weblogic
EJB
jms
RMI
jsp
JNDI

Kursinstruktør i The Middleware Companys kurs J2EE essentials. Kurset brukte Bea WebLogics applikasjonsserver. Kurset varte i en uke og ble arrangert av Mogul Technology. Jeg var instruktør i dette kurset flere ganger i 2002.

2001 - 2001

Web sider

Arctura

HTML
c++
Visual Studio 6.0

Enkelt rammeverk for generering av statiske nettsider, og utforming av disse.

2001 - 2001

Kursinstruktør i OOAD

Mogul Technology

uml
Rose
RUP

Kursinstruktør i Rationals OOAD-kurs. Kurset varte i en uke og ble arrangert av Mogul Technology. Jeg var instruktør i dette kurset flere ganger i 2001.

2001 - 2001

Preload-TNB

Nextra

c++
Visual Studio 6.0

Utviklet AppRunner, et generisk, lite program for enkle installasjoner som er distribuert på internett. Alt arbeid utført av meg.

2001 - 2001

Rastafa – phase 1

Arctura

Visual Studio
JavaBeans
sql server
uml
JDBC
.NET
tomcat
JavaScript
ADO+
Java
MagicDraw
jsp
C#

Web-applikasjonen Rastafa ble utviklet internt i Arctura. Det er et program for registrering av konsulentarbeidstimer og fakturering av kundene. Det var hovedsakelig utviklet for å sammenligne tilsvarende web-applikasjonsteknologier. · J2EE-basert prototype: Vi var to utviklere som implementerte en prototype av et delsystem i Rastafa for å sammenligne utviklingstid, ytelse og stabilitet med Microsoft .NET-versjonen av samme delsystem. Teknologi og verktøy: Tomcat, Java, JavaBeans, JSP, JDBC, JavaScript, SQL Server · .NET-implementering: Jeg deltok i første fase av prosjektet som teknisk prosjektleder, systemarkitekt og dels som utvikler. Teknologi og verktøy: UML, MagicDraw, C#, ADO+, Visual Studio.NET, SQL Server

1997 - 2000

Sesam Workflow Manager (WFM)

Det Norske Veritas

Slik Radar
MTS
c++
sql server
Wind/U
Rational Rose
uml
xml
Perforce
Visual Studio 6.0
COM
InstallShield
Purify

Sesam-porteføljen fra DNV inneholder flere anvendelser for modellering av offshore konstruksjoner, og utfører datatester, simuleringer og styrkeberegninger på disse. Vanligvis på en oljeplattform. WFM er et grafisk verktøy for å visualisere og modellere datamaskinarbeidsflyten for beregningene. Jeg jobbet nesten fire år med dette prosjektet og hadde mange, varierte oppgaver. · Informasjonsbehandling: System som håndterer de store mengdene informasjon som et WFM-nettverk består av. Systemet har flere formål; fil- og flytversjonskontrollsystem, støtte flerbrukermiljø, datasikkerhet, overvåkingslogg, håndtere både filer og objekter. Jeg var ansvarlig for Information Manager og var hovedanalytiker, designer og utvikler. Arbeidet i alle programvarelag, GUI, mellomvare med forretningslogikk og databasen. Teknologi og verktøy: COM, MTS, SQL Server, XML, C++, Visual Studio 6.0, UML, Rational Rose, Perforce, Silk Radar, Rense · WFM-oppsett: Installasjon av WFM. Utviklet helt av meg. Teknologi og verktøy: InstallShield · Installasjon av BRIX Software Factory: Et generisk system for installasjon, konfigurering og enkel veksling mellom ulike utviklingsmiljøer. Utviklet helt av meg og ble senere en del av BRIX-rammeverket. Teknologi og verktøy: InstallShield · Porting: I en tidlig fase ble deler av BRIX og WFM portet fra MS Windows til UNIX (Solaris) ved hjelp av Bristol Wind /U. Det viste seg imidlertid å være for kostbart, så vi valgte å lage en bro til UNIX-baserte systemer ved hjelp av FTP på TCP/IP. Jeg gjorde den første porting. Teknologi og verktøy: COM, C++, Visual Studio 6.0, Wind/U, UML, Rational Rose, Perforce, Silk Radar

1997 - 1997

Autosøk

Gjensidige Bank

HTML
JavaScript
Java
Visual Cafe
Visual Interdev

Autosøk er et nettbasert automatisk kredittevalueringssystem, som i dag brukes av en utvalg av kjedebutikker og kredittselskaper. En kunde fyller ut en online søknadsskjema og får svar med en gang. Jeg jobbet på klientsiden på dette søknad.

1997 - 1997

Håndboken

Numerica

SQL
asp
HTML
JavaScript

Håndboken var intranettet i Numerica og senere Numerica-Taskon. Jeg har laget noen sider som samler informasjon fra databasen i TimBa, Numerica-Taskons tids- og kundestyringssystem.

Utdanning

1998 - 1998

Universitetet i Bergen (UiB)

Cand. Scient. i Informatikk

1993 - 1993

Universitetet i Bergen (UiB)

Cand. Mag. i Matematikk & Informatikk

Ekspertise

Backendutvikler & arkitektur

34 Experiences | 4 Measurements | 34 Skills

AWS ELB
JavaBeans
Continuous Delivery
apache lucene
rest
Sybase
Junit Craftsperson 100%
Amazon CloudWatch
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
servlet
CI/CD
postgresql
AWS ec2 Craftsperson 100%
Groovy Craftsperson 100%
oauth
Spring
MongoDB
AWS (Amazon Web Services)
GraphQL
Amazon Aurora
JSON
Agile
AWS sqs
Amazon Relational Database Service (RDS)
Java
Jenkins
whydah
Single sign-on (SSO)
guacamole Craftsperson 100%
linux
microservice architecture
MySQL
DBArtisan
GitHub

Arbeidsgivere

2021 - fram til nå

Principal Engineer

Sunstone Tech AS

2017 - 2021

CTO & Head Developer

GrepS

2010 - 2017

CTO & Head Developer

Technebies

2002 - 2010

Systemutvikler & Scrum Master

Steinar Haugen Consulting

2001 - 2002

Systemutvikler og kursinstruktør

Arctura

1997 - 2000

Systemutvikler, Numerica / Numerica Taskon

Mogul

1996 - 1996

Kursinstruktør

Jørstadmoen militærleir

1993 - 1995

Gruppelærer

Institutt for informatikk, UiB

1994 - 1995

DB admin / DB programmer / Exec. Officer

Opptakssentralen, Universitetet i Bergen

Annen informasjon

Kursinstruktør / Konferansetaler

2014 - Groovy & Gradle, Technebies, Oslo 2011 - Gradle, JavaZone, Oslo 2002 - J2EE Essentials, Mogul, Oslo 2001 - Rational OOAD, Mogul, Oslo

Militærtjeneste

1996. Assistent for utdanningssjefen, Jørstadmoen militærleir.

Språk

Norsk og Engelsk, begge skriftlig og språklig